Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức
Tài liệu hướng dẫn
Để Công dân/Tổ chức có thể nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Du lịch xin hướng dẫn Công dân/Tổ chức các bước thực hiện.

Tài liệu đào tạo Tập huấn thống kê du lịch theo Thông tư 26/2017/TT-BVHTTDL.

Xem tin theo ngày