Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức
Tài liệu
Danh sách các bài tham luận của các diễn giả trình bày trong Diễn đàn Du lịch Huế 2020.
Danh sách các bài tham luận của các diễn giả trình bày trong Diễn đàn Du lịch Huế 2019.
Để Công dân/Tổ chức có thể nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Du lịch xin hướng dẫn Công dân/Tổ chức các bước thực hiện.

Tài liệu đào tạo Tập huấn thống kê du lịch theo Thông tư 26/2017/TT-BVHTTDL.

Xem tin theo ngày  

 

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.170.033
Truy cập hiện tại 2.815