Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức
Cải cách hành chính
Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả là những bước quan trọng của nguyên tắc “4 tại chỗ” trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ở Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) tỉnh. Đây được xem là...
Tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Du lịch từ ngày 01/10/2019 đến 31/10/2019.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 106/NQ-CP thông qua đề nghị xây dựng Nghị định thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Giới thiệu và chia sẻ định hướng phát triển bền vững cho các doanh nghiệp (DN), kết nối mạng lưới lưới khởi nghiệp quốc gia và các nhóm khởi nghiệp tại Huế với các quỹ đầu tư, nhà đầu tư cá nhân… là những nội dung chính...
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã ban hành Công văn số 8758/UBND-HCC ngày 19/11/2019 về việc triển khai thí điểm thu phí, lệ phí theo hình thức không sử dụng tiền mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Thay vì “2 tại chỗ” chỉ tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa như mô hình đang thực hiện thì “4 tại chỗ” gồm tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả.
Bắt đầu từ ngày hôm nay (11/11/2019),Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các Trung tâm Hành chính công cấp huyện sẽ triển khai thí điểm nguyên tắc “4 tại chỗ” trong quy trình tiếp nhận...
Ngày 31/10/2019, UBND tỉnh đã ký Quyết định số 2793/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả của Sở Du lịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính...
Tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Du lịch từ ngày 01/9/2019 đến 30/9/2019
Tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Du lịch từ ngày 01/8/2019 đến 31/8/2019
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.118.833
Truy cập hiện tại 3.538