Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức

 

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính
Ngày cập nhật 05/08/2019

Nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, gắn với trách nhiệm của từng đơn vị trong soạn thảo, góp ý, thẩm định, ban hành văn bản. 

Đồng thời, tăng cường hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục ban hành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 5382/UBND-HCC ngày 02/8/2019 chỉ đạo như sau:
 
1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh khi được giao chủ trì tham mưu soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính hoặc có dấu hiệu thủ tục hành chính, phải thực hiện đánh giá tác động về thủ tục hành chính theo hướng dẫn tại Điều 6, 7, 8, 9 Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính để đánh giá về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và chi phí tuân thủ của thủ tục hành chính trước khi gửi lấy ý kiến về nội dung thủ tục hành chính của cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng UBND tỉnh thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh). Cơ quan chủ trì soạn thảo tổng hợp, giải trình việc tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, trong đó có ý kiến góp ý của cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính và hoàn chỉnh dự thảo trước khi gửi Sở Tư pháp thẩm định.
 
2. Sở Tư pháp thực hiện nghiêm túc quy định tại Khoản 4 Điều 14 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 khi tiến hành thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính hoặc có dấu hiệu thủ tục hành chính đảm bảo theo quy định. Trong trường hợp thẩm định nội dung dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính (được giao trong luật) thì phải lấy ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trước khi có ý kiến thẩm định cuối cùng. 
 
3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm thông báo nội dung văn bản này đến tất cả các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng biết và lưu ý khi thẩm định và trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính liên quan đến các sở, ban, ngành cấp tỉnh phải thực hiện đúng quy định trên.
 
4. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế có trách nhiệm thông báo nội dung văn bản này đến tất cả các phòng, ban, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn cấp huyện biết và thực hiện đúng quy định trên.
 
5. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đưa nội dung nhiệm vụ kiểm soát này vào việc chấm điểm chỉ số cải cách hành chính hằng năm đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
Theo: thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếDu lịch Khánh HòaCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh Bình
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.128.728
Truy cập hiện tại 309