Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức

 

Góp ý dự thảo bộ TTHC chuẩn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày cập nhật 17/10/2019

Ngày 16/10/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gởi công văn số 4183/BVHTTDL-VP đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo bộ TTHC chuẩn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Triển khai thực hiện việc rà soát, hệ thống và xây dựng bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã dự thảo bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. 
Để hoàn thiện nội dung bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiên cứu, có ý kiến góp ý đối với dự thảo (theo file được đăng tải tại Trang Thông tin điện tử của Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, chuyên mục Dự thảo xin ý kiến hoặc fike gửi kèm bản tin này). 
 
Danh mục các TTHC cấp Trung ương gồm:

C.

DU LỊCH

 

 

C1.

Lữ hành

 

 

89

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực

Du lịch

Tổng cục

Du lịch

90

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Du lịch

Tổng cục

Du lịch

91

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Du lịch

Tổng cục

Du lịch

92

Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Du lịch

Tổng cục

Du lịch

93

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

Du lịch

Tổng cục

Du lịch

94

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp giải thể

Du lịch

Tổng cục

Du lịch

95

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

Du lịch

Tổng cục

Du lịch

96

Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch

Du lịch

Tổng cục

Du lịch

Danh mục các TTHC cấp tỉnh gồm:

C.

DU LỊCH

 

 

C1.

Lữ hành

 

 

102

Thủ tục công nhận điểm du lịch

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/

Sở Du lịch

103

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

 

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/

Sở Du lịch

104

 

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/

Sở Du lịch

105

Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/

Sở Du lịch

106

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

 

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/

Sở Du lịch

107

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/

Sở Du lịch

 

108

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/

Sở Du lịch

109

Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/

Sở Du lịch

110

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

 

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/

Sở Du lịch

111

Thủ tục cấp giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/

Sở Du lịch

112

Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch/Sở Du lịch

113

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch/Sở Du lịch

114

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch/Sở Du lịch

115

Thủ tục điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch/Sở Du lịch

116

Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch

117

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

 

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch/Sở Du lịch

118

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

 

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch/Sở Du lịch

119

Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

 

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch/Sở Du lịch

120

Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

 

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch/Sở Du lịch

121

Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh

Du lịch

Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

C2.

Dịch vụ du lịch khác

 

 

122

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch/Sở Du lịch

123

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch/Sở Du lịch

124

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch/Sở Du lịch

125

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch/Sở Du lịch

126

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch/Sở Du lịch

127

Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1-3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch)

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch/Sở Du lịch

Mọi góp ý đề nghị gửi về Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế: sdl@thuathienhue.gov.vn  - ĐTT: 0234.3822355 hoặc Bộ Văn hóa, Thể  thao và Du  lịch qua Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Bộ trước ngày 31 tháng 10 năm  2019  để  tổng  hợp,  báo  cáo  Lãnh  đạo  Bộ  (bản  điện  tử  xin  gửi  về kstthc.bvhttdl@gmail.com, ĐT: 0983626109)./.

 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếDu lịch Khánh HòaCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh Bình
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.128.901
Truy cập hiện tại 371