Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức

 

Tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Du lịch 8/2019
Ngày cập nhật 29/10/2019

Tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Du lịch từ ngày 01/8/2019 đến 31/8/2019

STT Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp Tổng số Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tổng số Đúng hạn Trễ hạn Tổng số Trong hạn Quá hạn
  Tổng cộng 115 101 101 0 14 1 13
1 Dịch vụ Du lịch - Khách sạn 2 2 2 0 0 0 0
2 Lữ hành 113 99 99 0 14 1 13

 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.497.172
Truy cập hiện tại 2.067