Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức

 

Tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Du lịch 10/2019
Ngày cập nhật 28/11/2019

Tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Du lịch từ ngày 01/10/2019 đến 31/10/2019.

STT Bộ phận Tổng số Hồ sơ đang giải quyết Hồ sơ đã giải quyết
Tổng số Trong hạn Quá hạn Tổng số Đúng hạn Trễ hạn
  Tổng cộng 70 0 0 0 70 70 0
1 Quản lý Lưu trú 5 0 0 0 5 5 0
2 Quản lý lữ hành 65 0 0 0 65 65 0

 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.170.033
Truy cập hiện tại 2.796