Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức

 

Tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
Ngày cập nhật 06/05/2020

Ngày 04/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản 3605/UBND-HCC yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính do bị ảnh hưởng bởi phòng chống dịch COVID-19.

Thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; đồng thời khởi động lại và tiếp tục phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
 
1. Các cơ quan, ban ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ và hướng dẫn công dân, tổ chức trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với một số lĩnh vực kinh doanh, sản xuất có điều kiện bị ảnh hưởng trong thời gian phòng chống dịch COVID-19. Đối với một số trường hợp hồ sơ thiếu các thành phần chứng chỉ, biên bản, ... có thể linh động tiếp nhận, tổ chức giải quyết đồng thời phải yêu cầu CD/TC bổ sung đầy đủ trước khi trả kết quả;
 
2. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện, các Bộ phận một cửa hiện đại cấp xã tổ chức theo dõi, hỗ trợ, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết các nhóm thủ tục hành chính trên; tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích CD/TC nộp hồ sơ trực tuyến./.
 
Hiện nay, 26 TTHC của Sở Du lịch Thừa Thiên Huế đã được triển khai mức độ 3 và 4 đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp khi đăng ký dịch vụ công. Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế có thể tải tại đây.
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.432.667
Truy cập hiện tại 485