Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức

 

Tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Du lịch 10/2020
Ngày cập nhật 02/11/2020

Tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Du lịch từ ngày 01/10/2020 đến 31/10/2020.

STT Bộ phận Tổng số Hồ sơ đang giải quyết Hồ sơ đã giải quyết
Tổng số Trong hạn Quá hạn Tổng số Đúng hạn Trễ hạn
  Tổng cộng 47 38 38 0 9 9 0
1 Quản lý Lưu trú 6 6 6 0 0 0 0
2 Quản lý lữ hành 41 32 32 0 9 9 0

 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.432.738
Truy cập hiện tại 546