Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Thừa Thiên Huế phấn đấu cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh ở mức độ 4
Ngày cập nhật 07/09/2021

Năm 2021, tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu phấn đấu cung cấp đầy đủ 100% các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh ở mức độ 4.

Ngày 01/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 273/KH-UBND cung cấp dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 nhằm hoàn thành các chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.
 
Trong Kế hoạch số 273/KH-UBND nêu rõ: Cung cấp đầy đủ 100% các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh ở mức độ 4 (đối với các thủ tục đủ điều kiện). Đồng thời, nâng tỷ lệ tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia tăng thêm 20% so với năm 2020; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt 25%; tỷ lệ TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 50%; 100% kết quả xử lý hồ sơ TTHC được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; 100% hồ sơ của hệ thống một cửa điện tử của tỉnh được đồng bộ trạng thái trên Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ việc theo dõi, giám sát, đánh giá.
 
Kế hoạch số 273/KH-UBND cũng nêu rõ mục tiêu cụ thể: Hoàn thiện Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đáp ứng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh; đáp ứng quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật tại Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; Thông tư số 18/2019/TTBTTTT ngày 25/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành” và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; Đảm bảo 100% thủ tục hành chính có biểu mẫu eform nhằm hỗ trợ công dân, doanh nghiệp điền dữ liệu trực tiếp thông tin.
 
Bên cạnh đó, bổ sung nhiều phương thức thanh toán không dùng tiền mặt cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán phí, lệ phí (nếu có) trực tuyến, khi sử dụng dịch vụ công của tỉnh. Hỗ trợ, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ cập kỹ năng để người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến nhằm nâng cao số lượng hồ sơ xử lý trực tuyến của mỗi dịch vụ công. Ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021.
 
Để đạt được những mục tiêu cụ thể nói trên, Kế hoạch triển khai thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau:
- Thống nhất các biểu mẫu, thành phần hồ sơ trong quy trình điện tử giải quyết hồ sơ TTHC; hoàn thiện việc xây dựng, ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong xử lý hồ sơ TTHC.
- Hoàn thiện biểu mẫu e-Form: trong đó “20% thông tin của người dân được tự động nhập vào biểu mẫu trực tuyến” quy định tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ.
- Hoàn thiện đầy đủ các chức năng của e-form, đảm bảo cung cấp công cụ ký số, đồng bộ với Cổng dịch vụ công tỉnh; dữ liệu chỉ phải nhập 01 lần đối với nguồn dữ liệu đầu vào, được cập nhật, khai thác ở Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để phục vụ nhu cầu chuyển đổi số của các ngành.
- Xác thực thông tin công dân từ CSDL Quốc gia về Dân cư: triển khai kết nối với CSDL quốc gia về dân cư thông qua Trục tích hợp, chia sẻ dữ liệu toàn quốc và của địa phương (NGSP-LGSP)…
 
Ngòi 26 thủ tục hành chính theo quy định, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế có 01 thủ tục hành chính cấp tỉnh, đó là thủ tục Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, hiện nay Sở Du lịch đã triển khai thủ tục này ở mức độ 4 để tọa điều kiện thuận lợi cho các Hướng dẫn viên thuận tiện trong công tác nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ trong gia đoạn dịch bệnh này.
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếDu lịch Khánh HòaCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh BìnhDu lịch Gia LaiSở VHTTDL Thanh Hóa
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.252.797
Đang truy cập 6.066