Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Chỉ thị về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới
Ngày cập nhật 21/12/2021

Ngày 26/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Tổ chức quán triệt và thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới gắn với nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đất nước sau đại dịch Covid-19; xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp.

2. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; tuyên truyền về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan nhà chính nhà nước, chính quyền các cấp và CBCCVC trong thực hiện công tác dân vận, bảo đảm công tác dân vận luôn gần gũi với Nhân dân. Đặc biệt quan tâm tuyên truyền, vận động người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, vận động dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

3. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 15/7/2021 của Chính phủ; tập trung đổi mới hoạt động theo hướng hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần gũi với nhân dân; thực hiện cải cách thủ tục hành chính quyết liệt, hiệu quả; hoàn thành việc sắp xếp và tà soát tinh gọn bộ máy; ưu tiên nguồn lực, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số.

5. Xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; đổi mới và thực hiện phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân"; "nghe dân nói", "nói dân hiểu", "hướng dẫn dân làm", "làm dân tin", khắc phục bệnh thành tích, hành chính, quan liêu xa dân. 

6. Tổ chức thực hiện tốt Luật tiếp cận thông tin nhằm đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân, tăng cường công khai đối thoại tiếp dân tại cơ sở, nơi xảy ra vụ việc. Tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài.

7. Chủ động phối hợp tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

Nội dung chi tiết tại file điện tử đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Lê Nữ Huyền Trân
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếDu lịch Khánh HòaCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh BìnhDu lịch Gia LaiSở VHTTDL Thanh Hóa
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.671.259
Đang truy cập 5.235