Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức
Phổ biến, giáo dục pháp luật
 Ngày 05 tháng 3 năm 2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư.

Ngày 25/03/2020, Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch ban hành Văn bản số 1252/VBHN-BVHTTDL về việc hợp nhất Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Thực hiện Công văn số 930/BVHTTDL-PC, ngày 04/3/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện quy định tại Nghị định số 24/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.  
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại Công văn số 6357/UBND-TĐKT về việc triển khai thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BVHHTTDL.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 45/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Nghị định gồm 4 Chương, 29 Điều.
Ngày 09/10/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 149/2007/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính...
Xem tin theo ngày  

 

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.170.033
Truy cập hiện tại 2.898