Tìm kiếm tin tức
Phổ biến, giáo dục pháp luật
Ngày 08/12/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 92/2014/NQ-CP về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới. Đây là văn bản quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho Ngành tăng trưởng đột...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản chỉ đạo các Sở ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh về việc triển khai, thi hành Luật Cư trú và các Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Cư trú.  
Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân; Ngày 07/7/2021, Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg...
Ngày 30/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 64/2021/NĐ-CP về Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã ở khu vực biên...
Ngày 11/11/1998, Bộ Chính trị ban hành Thông báo kết luận số 179-TB/TW về phát triển du lịch trong tình hình mới. Đây là văn bản chỉ đạo đặt nền tảng cho nhiều văn bản, chính sách, cơ chế quan trọng cho Du lịch Việt Nam...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 21/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.
Cuộc thi "Pháp luật với mọi người" diễn ra trong 30 ngày, bắt đầu từ 20/10/2020 và kết thúc vào ngày 20/11/2020.
Tận dụng tiềm năng, lợi thế sẵn có, một số địa phương đã tích cực xây dựng các chiến lược phát triển du lịch thể thao mạo hiểm gắn kết với cộng đồng địa phương. Bởi cộng đồng chính là chủ nhân và người bảo vệ tài nguyên...
Ngày 16/9/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản số 3422/BVHTTDL-VP gửi các đơn vị về việc phổ biến Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai.
Ngày 29/4/2020, Tổng cục Du lịch đã ban hành Quyết định số 473/QĐ-TCDL về việc ban hành “Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn tại các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

 

Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh BìnhDu lịch Gia Lai
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.429.881
Truy cập hiện tại 3.634