Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tăng cường công tác quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động mua bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên nền tảng số
Ngày cập nhật 17/08/2021

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND, ngày 13/8/2021 về việc tăng cường công tác quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động mua bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên nền tảng số.

Chỉ thị số 21/CT-UBND nên rõ:

Cục Thuế tỉnh: Tăng cường công tác quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại điện tử; thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo quy định để đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực này; Chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh để nắm bắt thông tin liên quan đến giao dịch qua ngân hàng của các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại điện tử. Chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật về việc sử dụng, lưu trữ và bảo mật thông tin, tài liệu do các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng thương mại cung cấp liên quan đến khách hàng là tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại điện tử; Làm việc, yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại điện tử thực hiện báo cáo số lượng, giá trị hàng hóa vận chuyển và các thông tin có liên quan (trừ các trường hợp đặc biệt theo quy định pháp luật) để thu thập thông tin quản lý thuế; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn để tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế; tuyên truyền nêu gương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ kê khai nộp thuế trong hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại điện tử; công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại điện tử có hành vi trốn thuế để nhắc nhở, nâng cao nhận thức cho người nộp thuế và góp phần nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế; Phối hợp, trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng (Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh…) để thực hiện công tác quản lý thuế, theo đúng quy định của pháp luật về thuế.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh thực hiện phối hợp với ngành thuế trong việc nắm bắt thông tin của các thuê bao di động thực hiện kinh doanh qua mạng Internet, qua điện thoại, kinh doanh trên nền tảng số; Phối hợp với Cục Thuế tỉnh thực hiện quét các từ khóa liên quan đến hoạt động kinh doanh trên các trang mạng xã hội như: Facebook, Zalo… để tra soát các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh trên nền tảng số và có phát sinh doanh số trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh; Phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế, nghĩa vụ kê khai nộp thuế, các loại thuế phải thực hiện kê khai trong hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại điện tử… trên các phương tiện truyền thông để người nộp thuế biết và nghiêm túc thực hiện.

Sở Công Thương: Định kỳ hàng tháng, quý thực hiện cung cấp cho Cục Thuế tỉnh thông tin hoạt động thương mại điện tử của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh (đã tiến hành thông báo hoặc đăng ký với Bộ Công Thương), bao gồm: website thương mại điện tử bán hàng; website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử; ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử; ứng dụng thương mại điện tử bán hàng; các tổ chức, cá nhân sở hữu website hoặc ứng dụng thương mại điện tử… làm cơ sở để quản lý thuế, triển khai các biện pháp thu thuế và chống thất thu thuế.

Cục Quản lý thị trường tỉnh: Phối hợp, trao đổi và cung cấp thông tin cho Cục Thuế tỉnh về các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử qua quá trình theo dõi, quản lý của ngành.

Công an tỉnh: Phối hợp, trao đổi và cung cấp thông tin cho Cục Thuế tỉnh về các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử qua quá trình theo dõi, quản lý của ngành; Tiếp nhận, xử lý theo quy định đối với thông tin do Cục Thuế tỉnh cung cấp về các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế, có hành vi trốn thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh và ngăn chặn.

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh: Phối hợp, trao đổi và cung cấp thông tin cho Cục Thuế tỉnh về các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử qua quá trình theo dõi, quản lý của đơn vị.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh: Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn cung cấp thông tin cho Cục Thuế tỉnh liên quan đến giao dịch ngân hàng của các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại điện tử theo quy định pháp luật.

Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế: Phối hợp có hiệu quả với cơ quan thuế trong công tác quản lý thu thuế và chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại điện tử có phát sinh doanh số trên địa bàn thuộc đối tượng phải nộp thuế theo quy định.

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại điện tử thuộc đối tượng phải nộp thuế theo quy định: Thực hiện kê khai, nộp thuế và các khoản nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước theo đúng quy định pháp luật hiện hành; kịp thời phản ánh các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại điện tử và tình hình thực thi nhiệm vụ quản lý thuế trong lĩnh vực này cho Cục Thuế tỉnh để xem xét, có biện pháp xử lý hoặc điều chỉnh cho phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị này, trường hợp có phát sinh vướng mắc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh hoặc có văn bản báo cáo về Cục Thuế tỉnh để xem xét, hướng dẫn hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý theo quy định./.

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

 

Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếDu lịch Khánh HòaCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh BìnhDu lịch Gia LaiSở VHTTDL Thanh Hóa
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 12.954.420
Đang truy cập 4.828