Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Ngày cập nhật 27/12/2021
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 24/02/2021 về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.
 
 
Mục đích nhằm tổ chức tốt việc triển khai thi hành luật và các văn bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên phạm vi toàn tỉnh. Đồng thời quán triệt đầy đủ nội dung của Luật đến Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Hội đồng nhân dân, UBND các cấp; Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính; cán bộ công chức là người có thẩm quyền xử phạt và tham mưu, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính; Tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
 
UBND tỉnh yêu cầu bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; sự phối hợp hiệu quả giữa các cấp, các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và các cơ quan có liên quan trong tổ chức triển khai thi hành Luật; Xác định nội dung công việc đầy đủ, cụ thể, thời hạn, tiến độ hoàn thành, kết quả đầu ra; gắn trách nhiệm thực hiện phải phù hợp với chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức.; Có lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 1-1-2022 Luật được triển khai thi hành đầy đủ, thống nhất, đồng bộ trên toàn tỉnh, phù hợp với thực tiễn địa phương; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật.
 
Đính kèm:
- Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh TTH.
- Luật số 67/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý Vi phạm hành chính
Tập tin đính kèm:
Đoàn Minh Trí
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

 

Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếDu lịch Khánh HòaCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh BìnhDu lịch Gia LaiSở VHTTDL Thanh Hóa
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 12.930.799
Đang truy cập 1.933