Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Chi bộ Sở Du lịch sinh hoạt chuyên đề Chuyển đổi số
Ngày cập nhật 05/03/2023

Ngày 06/3/2023, Chi bộ Sở Du lịch Thừa Thiên Huế tổ chức sinh hoạt chuyên đề Chuyên đề Chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính hướng đến chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và dịch vụ đô thị thông minh.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Võ Hoàng Liên Minh - Chi ủy viên, Chánh Văn phòng Sở đã trình bày về chuyên đề Chuyên đề Chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính hướng đến chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và dịch vụ đô thị thông minh. 

Thực hiện Kế hoạch số 222/KH-UBND, ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai chương trình chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, Kế hoạch số 206/KH-UBND, ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh về Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 12/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Chương trình hành động số 120/CTr-UBND, ngày 23/03/2022 về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Sở Du lịch đã triển khai Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số với mục tiêu đẩy mạnh phát triển chính quyền số, kinh tế số, xây dựng xã hội số để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; kết nối, cung cấp dịch vụ, giải quyết mối quan hệ và thay đổi phương thức sống, làm việc của người dân; góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, chính quyền, thay đổi lề lối làm việc của cán bộ, công chức; Triển khai Hệ sinh thái du lịch thông minh tại Thừa Thiên Huế theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.

Tiến hành triển khai kế hoạch chuyển đổi số tại Sở Du lịch, dần hoàn thiện các chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh trên cơ sở các nội dung của Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Làm cho toàn Chi bộ và CB CCVC Sở Du lịch nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này là tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của các cấp lãnh đạo; tăng cường tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động hành chính nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, kịp thời phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành 100% các mục tiêu của giai đoạn 2020 – 2025.
Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số ngành du lịch góp phần thúc đẩy ngành du lịch Thừa Thiên Huế tăng trưởng và phát triển bền vững trên tinh thần: “Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao. Tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á (Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, định hướng đến 2045). 
 
 
Theo đ/c Minh, để đạt được các mục tiêu đó, Sở Du lịch cần triển khai các giải pháp đề xuất như sau:
Chi bộ, Đảng viên cần nhận thức rõ trong chuyển đổi số. Triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy về chuyển đổi số. Phát huy vai trò của người đứng đầu trong triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số gắn với mục tiêu nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành, quản lý; mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị. Đưa kết quả triển khai chuyển đổi số thành chỉ tiêu đánh giá của các ngành, các cấp và cán bộ, công chức.
 
Đ/c Minh đã nêu ra các nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới gồm có:
1. Nhận thức số
2. Thể chế số
3. Hạ tầng số
4. Dữ liệu số
5. Nền tảng số
6. Nhân lực số
7. An toàn thông tin mạng
8. Chính quyền số
9. Kinh tế số
10. Xã hội số
 
Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã tham gia thảo luận về công tác chuyển đổi số tại đơn vị và nêu ý kiến bổ sung các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chuyển đổi số trong công tác thực hiện nhiệm vụ như: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung, chính sách pháp luật để nâng cao nhận thức về nhiệm vụ và quy định trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần đổi mới tư duy, vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chuyển đổi số, tiếp tục số hóa tài liệu nhằm bổ sung thêm nội dung... giúp hoàn thiện chuyên đề của đồng chí Võ Hoàng Liên Minh. Buổi sinh hoạt chuyên đề đã giúp cán bộ, đảng viên Chi bộ Sở Du lịch nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc chuyển đổi số cũng như tiện ích của việc chuyển đổi số mang lại trong công tác hàng ngày. 
 

Kết luận buổi sinh hoạt đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Bí thư Chi bộ đánh giá cao sự đầu tư chuẩn bị của đồng chí Võ Hoàng Liên Minh phân công trình bày chuyên đề và các ý kiến thảo luận chất lượng của các đảng viên, đồng thời giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên tiếp tục học tập, nghiên cứu, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ nhằm ứng dụng tốt chuyển đổi số trong công tác của bản thân cũng như góp phần vào công cuộc chuyển đổi số của đơn vị nói riêng và của tỉnh nói chung./.

 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếDu lịch Khánh HòaCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh BìnhDu lịch Gia LaiSở VHTTDL Thanh Hóa
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 13.444.213
Đang truy cập 9.161