Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Sử dụng duy nhất tài khoản VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ 1/7/2024
Ngày cập nhật 06/05/2024

Sáng ngày 03/5, Phó Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ Công tác cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ Trần Lưu Quang đã chủ trì phiên họp thứ tư của Tổ Công tác cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ về giải pháp chuyển đổi sang sử dụng một loại tài khoản duy nhất VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP. 

Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế có UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố Huế tham dự phiên họp.
 
Theo Bộ Công an, tổng số lượt sử dụng tài khoản định danh điện tử trên các Cổng dịch vụ công đến nay là hơn 29.375.000; lượt đăng nhập trên ứng dụng Etax của Tổng Cục thuế là 2.096.499 lượt, số lượt đăng nhập trên ứng dụng VssID của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là 10.403.048 lượt. Tổng số tiền tiết kiệm được cho nhà nước ước tính 469 tỷ đồng. Bộ Công an đã hoàn thành vượt chỉ tiêu triển khai 12 tiện ích trên VneID, với hơn 1,5 triệu lượt truy cập, sử dụng các tiện ích VneID hằng ngày.
 
Để sử dụng ứng dụng được thuận lợi, hiệu quả, người dân cần tải ứng VNeID trên điện thoại thông minh. Đối với công dân đã có hồ sơ đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử, đang chờ phê duyệt, cấp tài khoản; công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử gắn với cấp đổi, cấp mới, cấp lại CCCD gắn chip; công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử khi đã có thẻ CCCD gắn chip.
 
 
Phát biểu tham luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, cho biết thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về định danh và xác thực điện tử, trong thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành các văn bản để chỉ đạo triển khai nghiêm túc, trọng tâm. Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, tiến hành thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử, kích hoạt đối với các hồ sơ đã thu nhận cho toàn bộ công dân đủ điều kiện cư trú trên địa bàn. Triển khai kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với Hệ thống định danh và xác thực điện tử; Xây dựng Kho hồ sơ điện tử cá nhân, tổ chức và kết nối với kho dữ liệu điện tử Cổng Dịch vụ công quốc gia để tái sử dụng kết quả giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ đã số hóa. Xây dựng phương án sử dụng thống nhất tài khoản định danh điện tử để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn đảm bảo đúng lộ trình.
 
Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã thu nhận hơn 935.000 hồ sơ định danh điện tử (đạt hơn 88%), cơ bản đã hoàn thành đối với số nhân khẩu đủ điều kiện thu nhận đang cư trú trên địa bàn. Thừa Thiên Huế là một trong những đơn vị tiên phong đề nghị kết nối Hệ thống thông tin của tỉnh với Hệ thống định danh và xác thực điện tử; đến nay, Hệ thống thông tin tỉnh đã hoàn thiện 16/16 tiêu chí về an ninh, an toàn hệ thống thông tin và đã đảm bảo đầy đủ các điều kiện để kết nối chính thức theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an.
 
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, để thuận tiện đồng bộ thống nhất tài khoản sau khi kết nối với Hệ thống định danh và xác thực tập trung, tỉnh đã triển khai Hệ thống định danh tập trung của tỉnh và chuẩn hóa thông tin tài khoản với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; theo đó, tất cả ứng dụng trên không gian mạng của tỉnh Thừa Thiên Huế cung cấp cho người dân đều chuyển đổi sử dụng mỗi công dân thống nhất một tài khoản duy nhất.
 
Đặc biệt, ngày 22/04/2024 vừa qua, cùng với thành phố Hà Nội, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức thí điểm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính Cấp phiếu lý lịch tư pháp thông qua tài khoản VNeID (công dân nộp hồ sơ qua tài khoản VNeID, xử lý nghiệp vụ trên Hệ thống tỉnh, Bộ Tư pháp và kết quả được trả lại về tài khoản VNeID để công dân sử dụng); Sau 05 ngày triển khai (từ ngày 22 đến  hết ngày 26/4/2024), tổng số hồ sơ công dân nộp qua VNeID đạt gần 257 hồ sơ (đạt tỷ lệ trên 90% hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID khi công dân đến liên hệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh).
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cũng kiến nghị các nội dung về việc triển khai chuyển đổi sang sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng VneID như hiện, các cơ quan, tổ chức và người nước ngoài chưa được cấp tài khoản định danh điện tử, do vậy việc tích hợp trên ứng dụng VneID sẽ gặp khó khăn nhất định. Đề nghị Bộ Công an nghiên cứu có giải pháp cấp tài khoản định danh điện tử (mức 1) đối với những trường hợp không sử dụng điện thoại, không có sim điện thoại hoặc thường xuyên thay đổi số điện thoại để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân có nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, rút ngắn nhất đối với thời gian duyệt hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ định danh để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân có tài khoản và sử dụng trong các giao dịch. Đề nghị Tổ liên ngành Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông sớm hoàn thành công tác rà quét mã nguồn Hệ thống thông tin của tỉnh để sớm triển khai chuyển đổi sang sử dụng một loại tài khoản duy nhất là tài khoản VneID.
 
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính địa phương đang tích hợp sử dụng giải pháp xác thực tập trung của nền tảng Cổng Dịch vụ công quốc gia. Kính đề nghị Văn phòng Chính phủ phối hợp Bộ Công an thống nhất một giải pháp xác thực và hướng dẫn địa phương triển khai. Để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến và trong thực hiện các giao dịch điện tử khác, kính đề xuất Chính phủ có quy định trong thời gian chuyển tiếp, cho phép sử dụng các tài khoản tạo lập tại Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng Hue-S đã liên kết, chuẩn hóa thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đăng nhập thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong thời gian đầu chuyển đổi, nhất là trường hợp xuất hiện lỗi hệ thống hoặc quá tải hệ thống không thể đăng nhập bằng tài khoản VNeID.
 
Đồng thời, nhằm đẩy mạnh triển khai có hiệu quả giải pháp chuyển đổi sang sử dụng một loại tài khoản duy nhất VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trong thời gian tới tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tập trung chỉ đạo, triển khai nội dung: tăng cường hướng dẫn, kiểm tra và hỗ trợ công dân thực hiện cài đặt, đăng ký, kích hoạt, chuyển đổi sang sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện dịch vụ công trực tuyến và Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội về vai trò của tài khoản định danh điện tử và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.
 
Đánh giá những lợi ích của VNeID, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết tâm thực hiện mục tiêu thống nhất sử dụng một tài khoản là VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính từ ngày 1/7/2024 để tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và nhà nước.
 
Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác thông tin tuyên truyền sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội, để người dân hiểu rõ tiện ích cũng như cách thức sử dụng tài khoản VNeID. 
 
Các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý, kết nối cơ sở dữ liệu và hạ tầng để bảo đảm việc sử dụng tài khoản VNeID được thông suốt; thiết lập kênh thông tin để trao đổi, phản hồi những khó khăn, vướng mắc nảy sinh.
 
Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, các nhà mạng làm sạch dữ liệu thuê bao di động, bảo đảm 100% SIM điện thoại phải có chính chủ; đồng thời nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật. Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung đầu tư hạ tầng; tích cực tham khảo, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương khác, nhất là về đầu tư hạ tầng và thuê dịch vụ công nghệ thông tin.
 
VNeID (viết tắt của từ Viet Nam Electronic Identification) là một ứng dụng trên thiết bị di dộng, do Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an phát triển nhằm mục đích thay thế cho giấy tờ truyền thống và cung cấp các tiện ích phục vụ cho công dân số, chính phủ số và xã hội số. VNeID không chỉ mang lợi ích thiết thực cho người dân mà còn giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước; giúp giảm thiểu sự lãng phí và sai sót trong việc sử dụng giấy tờ truyền thống, tiết kiệm chi phí và thời gian cho người dân và nhà nước.
 
VNeID (viết tắt của từ Viet Nam Electronic Identification) là một ứng dụng trên thiết bị di dộng, do Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an phát triển nhằm mục đích thay thế cho giấy tờ truyền thống và cung cấp các tiện ích phục vụ cho công dân số, chính phủ số và xã hội số.
 
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếDu lịch Khánh HòaCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh BìnhDu lịch Gia LaiSở VHTTDL Thanh Hóa
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.790.824
Đang truy cập 23.002