Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức
Chương trình ống kính du lịch số 21 - Nhìn lại 01 năm hoạt động của ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 09/01/2019

Năm 2018, du lịch Thừa Thiên Huế đã có sự bứt phá lớn, đặc biệt là sự tăng trưởng nhanh về các chỉ tiêu về du lịch. Tỷ trọng khách du lịch quốc tế đến Huế cao, thị trường khách quốc tế ổn định.

Số lượng khách du lịch đến Thừa Thiê