Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

 

Công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 01/03/2023

Ngày 20/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 368/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế (bao gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện và UBND cấp xã).

Theo đó, Quyết định này công bố 137 danh mục TTHC, bao gồm: 113 TTHC cấp tỉnh, 21 TTHC cấp huyện và 31 TTHC cấp xã.

Quyết định 368/QĐ-UBND, ngày 20/02/2023 của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định:

1. Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã (Liên hiệp HTX) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Quyết định số 2961/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc Lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam và thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Quyết định số 2961/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc Lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam và thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

6. Quyết định số 3063/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính được cập nhập, sửa đổi nội dung trong Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh về công 3 bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

9. Quyết định số 1953/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

10. Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 16/08/2022 của UBND tỉnh về Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.

11. Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 16/6/2019 của UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ trong Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

12. Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

13. Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư xây dựng và thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế.

14. Quyết định số Số 3227/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nội dung từng TTHC cụ thể đã được công bố tại Quyết định số 368/QĐ-UBND, ngày 20/02/2023 được thực hiện theo nội dung đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) và UBND tỉnh công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn).

Đính kèm nội dung Quyết định số 368/QĐ-UBND, ngày 20/02/2023 của UBND tỉnh./.

Tập tin đính kèm:
Lê Nữ Huyền Trân
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếDu lịch Khánh HòaCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh BìnhDu lịch Gia LaiSở VHTTDL Thanh Hóa
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.693.143
Đang truy cập 18.081