Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức
Thông báo Kết luận của Q.Giám đốc Sở Du lịch tại cuộc họp giao ban tháng 9/2018
Ngày cập nhật 06/09/2018

Ngày 04/9/2018, đồng chí Lê Hữu Minh - Q.Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp giao ban định kỳ để nắm tình hình triển khai một số nội dung hoạt động của Sở trong tháng 9/2018, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ hoạt động trong thời gian tới.

Ngày 04/9/2018, đồng chí Lê Hữu Minh - Q.Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp giao ban định kỳ để nắm tình hình triển khai một số nội dung hoạt động của Sở trong tháng 9/2018, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ hoạt động trong thời gian tới; cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở và Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch.

Sau khi nghe các phòng chuyên môn, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch báo cáo tình hình hoạt động trong thời gian qua và ý kiến của các thành viên dự họp, đồng chí Lê Hữu Minh - Q.Giám đốc Sở kết luận như sau:

  1. Các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở

        + Đ/c Lê Hữu Minh - Q.Giám đốc Sở:

  • Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao.

        +  Đ/c Nguyễn Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở: Giúp đồng chí Q.Giám đốc Sở theo dõi các công việc như sau:

  • Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện Đề án “Huế - Kinh đô ẩm thực”; Dự thảo Chính sách hỗ trợ phát triển Du lịch dựa vào cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế.
  • Theo dõi việc thực hiện Ngày hội Lân Huế 2018.
  • Tiếp tục liên hệ với công ty Hanatour cập nhật những đề xuất về hướng dẫn viên tiếng Hàn để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu khách du lịch Hàn Quốc đến Huế trong thời gian tới.
  1. Các hoạt động chung
  • Các phòng ban, đơn vị sự nghiệp tiếp tục chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị tiến hành nhập đầy đủ các mục và thông tin cá nhân tại trang Qu