Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức
Thông báo Kết luận của Q.Giám đốc Sở Du lịch tại cuộc họp giao ban tháng 01/2019
Ngày cập nhật 01/02/2019

Ngày 21/01/2019, đồng chí Lê Hữu Minh - Q.Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp giao ban định kỳ để nắm tình hình triển khai một số nội dung hoạt động của Sở trong tháng 01/2019.

Ngày 21/01/2019, đồng chí Lê Hữu Minh - Q.Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp giao ban định kỳ để nắm tình hình triển khai một số nội dung hoạt động của Sở trong tháng 01/2019, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ hoạt động trong thời gian tới; cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch.

Sau khi nghe các phòng chuyên môn, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch báo cáo tình hình hoạt động trong thời gian qua và ý kiến của các thành viên dự họp, đồng chí Lê Hữu Minh - Q.Giám đốc Sở kết luận như sau:

  1. Các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở

          Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh và các hoạt động theo kế hoạch hoạt động thường xuyên của Ngành.

  1. Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp:

        ​- Các phòng ban, đơn vị sự nghiệp chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị tổng vệ sinh tại cơ quan chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

         - Văn phòng Sở phụ trách nội dung, đăng tin, viết bài, biên tập và duyệt bài của trang Thông tin Điện tử của Sở, Cổng thông tin du lịch và Fanpage, Twitter của Sở Du lịch Thừa Thiên Huế. Tổng hợp và lập kế hoạch chương trình công tác của từng phòng chuyên môn để theo dõi tiến độ thực hiện theo tháng, quý.

         - Phòng Nghiên cứu Phát triển Du lịch tiếp tục xây dựng kế hoạch khảo sát, điều tra về nhu cầu hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các điểm du lịch các địa phương  nhằm triển khai đề án xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng vùng nông thôn, miền núi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.

         - Phòng Quản lý Cơ sở lưu trú tiếp tục tiếp nhận, theo dõi hồ sơ đề cử công nhận điểm Du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  Thẩm định, tái thẩm định các khách sạn trên địa bàn theo kế hoạch.

          - Phòng Quản lý Lữ hành tiếp tục hoàn thiện bộ chuẩn hoá nội dung thuyết minh theo đúng tiến độ. Hoàn thiện bộ hồ sơ kêu gọi tài trợ cho các Lễ hội do Sở đảm nhận tổ chức năm 2019.

        - Thanh tra Sở triển khai kế hoạch kiểm tra hoạt động Lữ hành, lưu trú và hướng dẫn viên trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Đồng thời kiểm tra môi trường du lịch tại các điểm tham quan trên địa bàn Thừa Thiên Huế.

        - Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch xây dựng chương trình hoạt động, xúc tiến quảng bá du lịch năm 2019 để họp bàn với các đối tác và các Sở, ngành liên quan.

         - Ngoài ra các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp triển khai các công tác khác theo kế hoạch đã được phê duyệt.

        Thông báo kết luận này đã được đồng chí Q.Giám đốc Sở xem lại và thông qua. Văn phòng Sở thông báo để Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở biết và triển khai thực hiện./.

 

Nguyễn Ngọc Phương Thảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày