Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 05/05/2020

Ngày 27/04/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký Quyết điịnh số 68/QĐ-BCĐ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo quyết định 68/QĐ-BCĐ, Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm: 
 
1. Bộ tiêu chí về cơ sở lưu trú an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Đối với Bộ tiêu chí về cơ sở lưu trú an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 có tiêu chí về cơ sở được quản lý an toàn, trong đó quy định có nội quy hướng dẫn cụ thể các bộ phận, nhân viên và khách lưu trú thực hiện đảm bảo an toàn theo yêu cầu về thực hiện việc phòng, chống dịch Covid- 19 của Bộ Y tế được đặt, dán tại khu vực lễ tân, thang máy và các khu vực sinh hoạt chung; Niêm yết ở phòng khách số đường dây nóng hỗ trợ trên địa bàn trong phòng, chống dịch COVID- 19; số đường dây nóng hỗ trợ du khách của Sở Du lịch để liên hệ khi cần thiết. Có hệ thống thu gom rác thải và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về nước thải ra môi trường; Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt đồ vật thường xuyên tiếp xúc của cơ sở lưu trú; phun khử khuẩn định kỳ và thường xuyên tại khu vực cơ sở lưu trú. Về tiêu chí cơ sở phục vụ khách an toàn, quy định phòng phải thông thoáng, mở cửa sổ (nếu có), đảm bảo các phương tiện phòng chống côn trùng. Khuyến cáo hạn chế sử dụng điều hòa, hoặc sử dụng ở nhiệt độ từ 27oC.  Bố trí 01 người/phòng hoặc bố trí 02 người/phòng (nếu là người thân trong gia đình). Có trang bị có nhiệt kế cầm tay tại khu vực sảnh lễ tân, nhà hàng,.. Có bố trí khu vực dự phòng (tối thiểu 02 phòng) làm nơi cách ly khách tại chỗ khi cần thiết. Tổ chức phục vụ ăn uống tại cơ sở lưu trú: bố trí bàn ăn đảm bảo khoảng cách tiếp xúc theo quy định (từ 01 mét trở lên); phục vụ ăn uống tại phòng; hạn chế tổ chức phục vụ buffet. Về tiêu chí điều kiện làm việc của nhân viên an toàn quy định phải đảm bảo đủ khẩu trang cho nhân viên khi làm việc. Thực hiện đo thân nhiệt và kiểm sức khỏe nhân viên hàng ngày theo hướng dẫn của ngành y tế. Có trang bị một số đồ bảo hộ y tế dự phòng (tối thiệu 02 bộ) cho nhân viên sử dụng. Có khu vực riêng cho sinh hoạt của nhân viên: phòng vệ sinh, nguồn nước uống, nơi tạm nghỉ. Nhân viên phải tham gia tập huấn về biện pháp phòng, chống  dịch bệnh COVID-19 do cơ quan có thẩm quyền tổ chức. Về tiêu chí tiếp nhận khách an toàn, quy định có biện pháp nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của các đoàn khách trước, trong và sau khi tham gia chương trình du lịch thông qua các đơn vị đối tác lữ hành đưa khách đến; kê khai đăng ký lưu trú gắn với khai báo y tế theo hướng dẫn của Sở Du lịch. Thực hiện đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe cho khách lưu trú trước khi nhận phòng và người bên ngoài vào; yêu cầu khách/người bên ngoài vào đeo khẩu trang khi vào cơ sở lưu trú.
 
2. Bộ tiêu chí về điểm tham quan du lịch/cơ sở dịch vụ du lịch an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Đối với Bộ tiêu chí về điểm tham quan du lịch/cơ sở dịch vụ du lịch an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, về tiêu chí phòng chống dịch bệnh an toàn, đón khách an toàn quy định có bảng nội quy hướng dẫn cụ thể các bộ phận, nhân viên và khách tham quan/khách sử dụng dịch vụ thực hiện theo yêu cầu về thực hiện việc phòng, chống dịch COVID - 19 của Bộ Y tế được đặt, dán tại khu vực làm việc và nơi có du khách tham quan/sử dụng dịch vụ; Có tập huấn cho nhân viên của đơn vị về biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID -19 do cơ quan có thẩm quyền tổ chức; Thường xuyên thực hiện truyền thông cho nhân viên, du khách về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế; Đơn vị quản lý có biện pháp nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của các đoàn khách trước, trong và sau khi tham gia chương trình du lịch thông qua các đơn vị đối tác lữ hành đưa khách đến. Về tiêu chí điều kiện làm việc an toàn quy định có biện pháp nắm thông tin sức khỏe, theo dõi sức khỏe của nhân viên làm việc tại đơn vị và người lao động tham gia phục vụ trong hoạt động dịch vụ do đơn vị tổ chức; Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt đồ vật thường xuyên tiếp xúc ở nơi làm việc; phun khử khuẩn định kỳ và thường xuyên tại khu vực làm việc; Thực hiện việc khử trùng thường xuyên khu vực điểm tham quan/ cơ sở dịch vụ; Có hệ thống thu gom rác thải và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về nước thải ra môi trường. Về tiêu chí tổ chức phục vụ khách an toàn quy định thực hiện đo thân nhiệt và kiểm tra sức khỏe  khách tham quan/khách sử dụng dịch vụ trước khi vào điểm tham quan/cơ sở dịch vụ; Trang bị và phát khẩu trang cho nhân viên /khách tham quan/khách sử dụng dịch vụ và thường xuyên nhắc nhở  người lao động, và khách du lịch/khách sử dụng dịch vụ phải đeo khẩu trang; Trang bị nước rửa tay hoặc cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí thuận tiện chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại cửa ra/vào điểm tham quan/cơ sở dịch vụ; và có biện pháp giám sát, nhắc nhở người sử dụng; Bố trí đảm bảo giữ khoảng cách an toàn trong tiếp xúc cho các đoàn khách tập trung tại một địa điểm tham quan/điểm dịch vụ trong cùng một thời điểm: Không quá 10 hoặc 20 người tập trung tại cùng một khu vực của điểm tham quan/không gian dịch vụ (tùy quy mô không gian từng khu vực; có thể chia ra nhiều khu vực tại 1 điểm /không gian dịch vụ để giãn khách, mỗi người cách nhau 01 mét); Bố trí lối ra/vào riêng biệt cho các đoàn khách. Về tiêu chí phương án xử lý tình huống an toàn quy định bố trí khu vực dự phòng làm nơi cách ly khách tạm thời khi cần thiết; có trang bị một số bộ đồ bảo hộ y tế dự phòng cho nhân viên phục vụ (tối thiểu 03 bộ); Có bảng thông báo đường dây nóng của đơn vị quản lý, đường dây nóng hỗ trợ y tế và hỗ trợ du khách, phân công nhân sự trực thường xuyên hỗ trợ khách tại điểm tham quan/cơ sở dịch vụ.
 
3. Bộ tiêu chí về doanh nghiệp lữ hành an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Đối với Bộ tiêu chí doanh nghiệp lữ hành an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, về tiêu chí phòng chống dịch bệnh an toàn, đón khách an toàn quy định có nội quy hướng dẫn cụ thể các bộ phận, nhân viên và khách thực hiện đảm bảo an toàn theo yêu cầu về thực hiện việc phòng, chống dịch COVID - 19 của Bộ Y tế được đặt, dán tại khu vực làm việc và phương tiện vận chuyển khách; Niêm yết ở nơi làm việc và trên phương tiện vận chuyển số đường dây nóng hỗ trợ y tế, hỗ trợ du khách để liên hệ khi cần thiết; Có tập huấn cho nhân viên của doanh nghiệp và người lao động tham gia phục vụ về biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 do cơ quan có thẩm quyền tổ chức; Tìm hiểu, nắm rõ thông tin nơi đến trong chương trình du lịch và khuyến cáo du khách các biện pháp bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền của địa phương; Có biện pháp nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của du khách trước, trong và sau khi tham gia chương trình du lịch. Về tiêu chí điều kiện làm việc an toàn quy định có biện pháp nắm thông tin sức khỏe, theo dõi sức khỏe của người lao động làm việc tại đơn vị, doanh nghiệp và người lao động tham gia phục vụ trong chương trình du lịch/dịch vụ do doanh nghiệp tổ chức; Trang bị nước rửa tay hoặc cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí thuận tiện chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại khu vực làm việc /phương tiện vận tải khách du lịch theo đúng quy định của ngành y tế và có biện pháp giám sát, nhắc nhở người sử dụng; Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt đồ vật thường xuyên tiếp xúc ở nơi làm việc; phun khử khuẩn định kỳ và thường xuyên tại khu vực làm việc; Thực hiện việc khử trùng thường xuyên phương tiện vận chuyển khách du lịch ngay sau khi kết thúc chương trình tham quan; Có trang bị một số bộ đồ bảo hộ y tế dự phòng cho nhân viên tại khu vực làm việc (tối thiểu 02 bộ). Về tiêu chí điều kiện tổ chức an toàn quy định thực hiện đo thân nhiệt và kiểm sức khỏe du khách trước khi bắt đầu hành trình tham quan; Có trang bị và phát khẩu trang cho nhân viên phục vụ (lái xe, hướng dẫn viên) và khách tham quan; Bố trí đảm bảo giữ khoảng cách an toàn trong tiếp xúc cho đoàn khách: Số lượng khách trên xe/thuyền không vượt quá ½ công suất/sức chứa của phương tiện vận tải khách du lịch; Không đưa đoàn đến những khu vực trong điểm tham quan có trên 20 người tập trung tại cùng một khu vực.
 
Quyết định này cũng yêu cầu đối với các phương tiện vận chuyển khách du lịch, điểm tham quan di tích văn hóa lịch sử, cơ sở cung cấp dịch vụ phục vụ khách du lịch (ăn uống, mua sắm, chăm sóc sức khỏe, thể thao, vui chơi giải trí) cần tuân thủ thêm các quy định về chỉ số thành phần được quy định bởi các ngành chuyên môn (giao thông vận tải, văn hóa - thể thao, công thương, y tế,..) để chủ động ứng phó và kiểm soát tốt đối với dịch COVID -19.
 
Xem chi tiết file đính kèm theo bản tin này.

 

Tập tin đính kèm:
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếDu lịch Khánh HòaCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh BìnhDu lịch Gia LaiSở VHTTDL Thanh Hóa
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 13.518.932
Đang truy cập 1.597