Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Danh mục thông tin công khai theo Luật Tiếp cận thông tin
Ngày cập nhật 04/09/2020

Ngày 03/9/2020, Giám đốc Sở Du lịch đã ban hành Công văn số 780/SDL-VP Danh mục thông tin phải được công khai theo Luật Tiếp cận thông tin.

Theo quy định tại Điều 17 Luật tiếp cận thông tin năm năm 2016, Điều 6 Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin; thực hiện Kế hoạch 77/KH-UBND ngày 10/4/2017 triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin; Công văn số 2733/UBND-TP ngày 20/4/2018; Quyết định số248/QĐ-SDL ngày 13  /11/2018 của Sở Du lịch ban hành Quy chế Cung cấp thông tin cho công dân, tổ chức của Sở Du lịch;

Sau khi rà soát, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế ban hành danh mục thông tin phải được công khai tại phụ lục kèm theo.

TT

Loại thông tin

Hình thức công khai

Địa chỉ công khai

Thời điểm công khai

Thời gian công khai

Đơn vị thực hiện

 1.  

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan ngành, lĩnh vực

Trên trang thông tin điện tử

Sdl.thuathienhue.gov.vn

Chậm nhất là 01 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành hoặc văn bản đến Sở

Đến khi văn bản được công bố hết hiệu lực

Phòng Lữ hành

Phòng Lưu trú

 1.  

Thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của Sở Du lịch

Trên trang thông tin điện tử

Sdl.thuathienhue.gov.vn

Chậm nhất là 01 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành hoặc văn bản đến Sở

Đến khi văn bản được công bố hết hiệu lực

Văn phòng Sở

 1.  

Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Du lịch

Trên trang thông tin điện tử

Sdl.thuathienhue.gov.vn

Chậm nhất là 01 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tin hoặc văn bản đến Sở

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

Thanh tra Sở

 1.  

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Sở Du lịch tham mưu được đưa ra lấy ý kiến người dân, tổ chức.

Trên trang thông tin điện tử

Sdl.thuathienhue.gov.vn

Chậm nhất là 01 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra dự thảo

Đến khi hết thời hạn lấy ý kiến góp ý theo quy định

Các phòng chuyên môn

Trung tâm TTXTDL

 1.  

Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Sở Du lịch.

Trên trang thông tin điện tử

Sdl.thuathienhue.gov.vn

Chậm nhất là 01 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tin

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

Các phòng chuyên môn

Trung tâm TTXTDL

 1.  

Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước; báo tình tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước; dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán ngân sách đối với các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước; thủ tục ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành về công khai số liệu dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm.

Trên Trang thông tin điện tử

Sdl.thuathienhue.gov.vn

Theo quy định của pháp luật liên quan

Theo quy định của pháp luật liên quan

Văn phòng Sở

Trung tâm TTXTDL

 1.  

Thông tin về mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu; thông tin liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn do Sở Du lịch phụ trách.

Trên trang thông tin điện tử

Sdl.thuathienhue.gov.vn

Theo quy định của pháp luật liên quan

Theo quy định của pháp luật liên quan

Văn phòng Sở

Trung tâm TTXTDL

 1.  

Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; địa chỉ, số điện thoại, số fax, thư điện tử công vụ của Sở Du lịch và bộ phận, người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin; nội quy, quy chế do Sở Du lịch ban hành.

Trên trang thông tin điện tử

Sdl.thuathienhue.gov.vn

Chậm nhất là 01 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tin

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

Văn phòng Sở

Trung tâm TTXTDL

 1.  

Thông tin về nhiệm vụ, quyền hạn của công chức Sở Du lịch trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân.

Niêm yết tại trụ sở cơ quan

Sdl.thuathienhue.gov.vn; Tầng 4, Tòa nhà Xổ số kiến thiết – 22 Tố Hữu, tp Huế

Chậm nhất là 01 ngày làm việc kể từ ngày có quy định được ban hành

Đến khi quy định hết hiệu lực

Văn phòng Sở

Trung tâm TTXTDL

 1.  

Thông tin về tuyển dụng công chức Sở Du lịch.

Trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở cơ quan

Sdl.thuathienhue.gov.vn; Tầng 4, Tòa nhà Xổ số kiến thiết – 22 Tố Hữu, tp Huế

Theo quy định của pháp luật liên quan

Theo quy định của pháp luật liên quan

Văn phòng Sở

 1.  

Báo cáo công tác định kỳ; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý; cơ sở dữ liệu quốc gia ngành, lĩnh vực; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học.

Trên trang thông tin điện tử

Sdl.thuathienhue.gov.vn

Chậm nhất là 01 ngày làm việc kể từ ngày thông tin được tạo ra

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

Văn phòng Sở

Trung tâm TTXTDL

 1.  

Báo cáo tài chính năm; Thông tin sử dụng, quản lý công chức của Sở Du lịch.

Thông qua việc tiếp công dân, họp báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát ngôn theo quy định của pháp luật

Tầng 4, Tòa nhà Xổ số kiến thiết – 22 Tố Hữu, tp Huế

Chậm nhất là 01 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tin

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

Văn phòng Sở

 1.  

Kế hoạch thanh tra chuyên ngành du lịch hàng năm (bao gồm cả kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch ban đầu - nếu có); Kế hoạch tiếp công dân định kỳ hằng năm.

Trên trang thông tin điện tử

Sdl.thuathienhue.gov.vn

Chậm nhất là 01 ngày làm việc kể từ ngày lập danh mục và tạo ra thông tin

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

Thanh tra Sở

 1.  

Kế hoạch xúc tiến du lịch, tham gia các hội chợ du lịch trong nước/quốc tế hằng năm; Kế hoạch tổ chức các đoàn famtrip, presstrip học tập tại các địa phương; Kế hoạch đón các đoàn famtrip, presstrip các địa phương đến Thừa Thiên Huế.

Trên trang thông tin điện tử

Sdl.thuathienhue.gov.vn

Chậm nhất là 01 ngày làm việc kể từ ngày lập danh mục và tạo ra thông tin

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

Trung tâm TTXTDL

 1.  

Danh mục thông tin phải công khai theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 34 của Luật tiếp cận thông tin.

Trên trang thông tin điện tử

Sdl.thuathienhue.gov.vn

Chậm nhất là 01 ngày làm việc kể từ ngày lập danh mục và tạo ra thông tin

-

Các phòng chuyên môn

Trung tâm TTXTDL

 1.  

Thông tin khác phải được công khai theo quy định của pháp luật.

Trên trang thông tin điện tử

Sdl.thuathienhue.gov.vn

Chậm nhất là 01 ngày làm việc kể từ ngày lập danh mục và tạo ra thông tin

-

Các phòng chuyên môn

Trung tâm TTXTDL

 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếDu lịch Khánh HòaCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh BìnhDu lịch Gia LaiSở VHTTDL Thanh Hóa
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 13.678.116
Đang truy cập 509