Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội
Ngày cập nhật 25/09/2023

Ngày 12/9/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 3811/BVHTTDL-VHCS gởi các Sở Du lịch, VHTTDL trên toàn quốc về tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Công văn số 6489/VPCP-KGVX ngày 23  tháng 8 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ; nhằm tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp  tục  triển  khai  thực  hiện  nghiêm,  hiệu  quả  các  văn  bản  chỉ  đạo, định  hướng  của Đảng, Nhà  nước  về  quản  lý  và  tổ  chức  lễ  hội: Nghị  định  số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 8 năm 2018 quy định về quản lý
và tổ chức lễ hội và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

2. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong công  tác quản  lý và  tổ chức  lễ hội  theo phân cấp; chỉ đạo  tổ chức  lễ hội bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, phù hợp với truyền thống văn hóa
của dân  tộc và phong  tục,  tập quán  tốt đẹp của địa phương,  tránh phô  trương, hình thức, lãng phí.

3. Rà soát kế hoạch tổ chức lễ hội, điều chỉnh tần suất, quy mô phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, điều kiện để lễ hội diễn ra đảm bảo an toàn về trật tự xã hội, phòng chống cháy, nổ, an toàn giao thông, an toàn sông nước, đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, yêu cầu vệ sinh an  toàn  thực phẩm, vệ sinh môi  trường. Đối với một số  lễ hội như: Lễ  hội  chùa Hương, Lễ  hội Đền  Sóc  (Hà Nội); Lễ  hội Đền Trần  (Nam Định); Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương); Lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh); Lễ hội Vía Bà  (Tây Ninh); Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam  (An Giang), Hội Phết Hiền Quan (Phú Thọ); Lễ hội Chọi trâu; Lễ hội Đúc Bụt (Vĩnh Phúc) cần xây dựng kế hoạch, kịch bản, phương án và tổ chức Lễ hội năm 2024 đảm bảo an toàn trật tự xã hội, văn minh, hiệu quả.

4. Hướng  dẫn  triển  khai  thực  hiện  “Bộ  tiêu  chí  về môi  trường  văn  hóa trong  lễ  hội  truyền  thống”  theo Quyết  định  số  2068/QĐ-BVHTTDL  ngày  03 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Tổ chức thực hiện và quản lý chặt chẽ thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký, thông báo tổ chức lễ hội trên địa bàn theo thẩm quyền. 

6. Tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân và du khách nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước về  tổ  chức  lễ  hội;  về  nguồn  gốc  của  lễ  hội, di  tích  và  các  nhân  vật  được  thờ phụng,  tôn  vinh;  về  các  giá  trị,  ý  nghĩa  đích  thực  của  tín  ngưỡng  và  nghi  lễ truyền  thống; hạn chế đốt đồ mã, vàng mã, bảo đảm an  toàn,  tiết kiệm  bảo vệ môi trường.

7. Thực hiện công tác  tổng hợp, số hóa hoạt động  lễ hội của địa phương nhằm đánh giá  thực  trạng  lễ hội, đề xuất các giải pháp  trong  công  tác quản  lý nhà nước về hoạt động lễ hội.

8. Tăng cường công  tác  thanh  tra, kiểm  tra, giám sát  trước,  trong và sau khi tổ chức lễ hội: kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội; đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi; hoạt
động mê tín dị đoan, cờ bạc; tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém, lãng phí.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh,  thành phố  trực  thuộc  trung ương chỉ đạo  triển khai  thực hiện có hiệu quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại địa phương.

Tập tin đính kèm:
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếDu lịch Khánh HòaCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh BìnhDu lịch Gia LaiSở VHTTDL Thanh Hóa
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 11.926.278
Đang truy cập 7.465