Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Ngày cập nhật 06/10/2023

Ngày 06/10/2023, Giám đốc Sở Du lịch đã gởi văn bản đến các doanh nghiệp du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Thực hiện Thông tư số 32/2017/TT-BTTT, ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Theo đó, một số khái niệm được hiểu như sau:
- Dịch vụ hành chính công: Là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục đích lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. Mỗi dịch vụ hành chính công gắn liền với một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân.
- Dịch vụ công trực tuyến: Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: Là dạng dịch vụ hành chính công được cung cấp đầy đủ các thông tin về các bước TTHC và các văn bản có liên quan qui định về thủ tục hành chính đó trên môi trường mạng.
- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: Là dạng dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 1, có kèm theo các mẫu văn bản, biểu hướng dẫn,… thực hiện và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản, biểu hướng dẫn,… và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp qua môi trường mạng hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Là dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản, biểu hướng dẫn,… đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ và thực hiện các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Là dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến.Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.
 
So với việc thực hiện Dịch vụ hành chính công truyền thống, sử dụng dịch vụ công trực tuyến có những lợi ích sau:
- Một là: Tạo điều kiện tiện lợi cho nhân dân và doanh nghiệp trong việc đề nghị cơ quan nhà nước cung ứng dịch vụ công mà mình đang đề nghị, mà còn giảm áp lực giấy tờ công việc lên các cơ quan quản lý nhà nước.
- Hai là: Cá nhân, tổ chức khi đăng ký dịch vụ công trực tuyến sẽ giảm thời gian gửi/ nhận hồ sơ, giảm thời gian và tiết kiệm được chi phí đi lại.
- Ba là: Tăng cường tính minh bạch của các cơ quan cung cấp dịch vụ. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc cung cấp thông tin về trạng thái hiện tại của quy trình giải quyết hồ sơ là hoàn toàn có thể (cung cấp thông tin hồ sơ đang thực hiện ở phòng nào? đang được giải quyết ở bước nào? có thể xem kết quả giải quyết? ...).
- Bốn là: Hiệu quả kinh tế cho cả người sử dụng dịch vụ và cơ quan cung cấp dịch vụ, do đó có thể tiết kiệm thời gian, công sức, cắt giảm các chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm,...
 
Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 44/2023/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Sở Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh tban hành Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ  lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018. Thời gian áp dụng từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Do đó, có 08 TTHC của Sở Du lịch được giảm 50% lệ phí bao gồm: Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm; Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế; Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa; Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa; Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch.
 
Ngoài ra, nhằm khuyến khính người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, Sở Du lịch đã tham mưu Công văn số 561/SDL-NVDL, ngày 08/5/2023 về việc đăng kí công bố ưu tiên giải quyết, trả kết quả sớm hạn đối với một số TTHC nộp trực tuyến. Theo đó, Sở Du lịch đã đăng kí 02 TTHC ưu tiên trả kết quả sớm khi nộp trực tuyến, bao gồm:  Quy trình Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (từ 10 ngày còn 09 ngày); Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành (từ 05 ngày còn 04 ngày). 
Nhằm giúp cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công, thủ tục hành chính được nhanh hơn, thuận tiện hơn, sở Thông tin và Truyền thông cũng đã phối hợp với Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia và Câu lạc bộ Chữ ký số và giao dịch điện tử Việt Nam cùng với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chữ ký số số tổ chức Chiến dịch cấp chữ ký số công cộng cho người dân.
 
Việc cấp chữ ký số công cộng miễn phí cho người dân và triển khai ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng Hue-S giúp đảm bảo tính pháp lý trong giao dịch dịch vụ công trực tuyến cũng như các giao dịch khác giữa người dân, doanh nghiệp, từ đó sớm hoàn thiện các điều kiện hình thành công dân số trên địa bàn tỉnh nhà.
Sau khi được cấp chữ ký số, người dân có thể sử dụng để đăng ký dịch vụ công trực tuyến mà không cần mang theo giấy tờ in sẵn đến các đơn vị cung cấp dịch vụ công. Người dân chỉ cần ngồi tại nhà hay bất cứ đâu, điền các thông tin theo mẫu có sẵn trên dịch vụ công của Hue-S và thực hiện ký số thì sẽ được cơ quan nhà nước chấp nhận.
 
Với những lợi ích nêu trên, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cũng đã đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiện tại, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch đều thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; trong đó có 18 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 8 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần. Sở Du lịch Thừa Thiên Huế khuyến khích các cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến (truy cập vào địa chỉ http://dichvucong.thuathienhue.gov.vn ) để được hưởng các lợi ích nêu trên.
 
Trong quá trình thực hiện gửi hồ sơ trực tuyến nếu có gặp khó khăn, các cá nhân, tổ chức liên hệ với Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Du lịch qua số điện thoại 02343.856868, tiếp tục nhấn máy lẻ số 108 gặp cán bộ phụ trách Một cửa của Sở Du lịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để được hỗ trợ, hướng dẫn chi tiết và đầy đủ
Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 giúp người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích. Điều này không những giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian đi lại mà còn góp phần hạn chế việc tiếp xúc, giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh./.
 
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếDu lịch Khánh HòaCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh BìnhDu lịch Gia LaiSở VHTTDL Thanh Hóa
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.538.457
Đang truy cập 10.875