Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Thông báo từ ngày 01/01/2024, áp dụng mức kí quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo Nghị định số 168/2017/NĐ-Cp ngày 31/12/2017
Ngày cập nhật 01/01/2024

Sau thời gian thực hiện việc giảm tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19 theo Nghị định số 94/2021/NĐ-CP, kể từ ngày 01/01/2024, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP  ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức kí quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp lữ hành do đại dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021 giảm tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành cho các doanh nghiệp trong thời gian từ ngày 28/10/2021 đến hết ngày 31/12/2023.

Theo Nghị định 94/2021/NĐ-CP, mức áp dụng ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng); Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam là 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng); Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài là 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng); Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài là 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng).

Cũng theo Nghị định 94/2021/NĐ-CP, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017. Cụ thể như sau: mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng); Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam là 250.000.000 đồng (hai trăm năm mươi triệu đồng); Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài là 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng); Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài là 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng).

Kể từ ngày 01/01/2024, Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành phải ra ngân hàng nhận ký quỹ để nộp bổ sung tiền ký quỹ và đổi Giấy chứng nhận tiền ký quỹ theo quy định (không cần đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành) và gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đối với giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế và Sở quản lý du lịch các tỉnh, thành phố đối với giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đổi.

Sở Du lịch kính thông báo đến Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành được biết và thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Lê Nữ Huyền Trân
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếDu lịch Khánh HòaCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh BìnhDu lịch Gia LaiSở VHTTDL Thanh Hóa
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.538.457
Đang truy cập 9.566