Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài hoang dã
Ngày cập nhật 20/02/2024

Ngày 15/2/2024, Giám đốc Sở Du lịch ban hành Thông báo số 152/TB-SDL về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài hoang dã.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1171/UBND-CT, ngày 01/02/2024 về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài hoang dã trong dịp Tết Nguyên đán, để đẩy mạnh, tăng cường thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài hoang dã trên địa bàn tỉnh, 
 
Giám đốc Sở Du lịch yêu cầu Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ sau:
 
1. Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức viên chức và người lao động tại Sở Du lịch và các doanh nghiệp du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật như: Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp CITES mà Việt Nam đã tham gia ký kết; Điều 44 Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13/11/2008 quy định về Loài hoang dã bị cấm khai thác và loài hoang dã được khai thác có điều kiện trong tự nhiên; Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017; Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 27/11/2017; Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 09/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các loài chim trời và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về bảo vệ động vật hoang dã; Công văn số 11838/UBND-NN ngày 02/11/2023 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã. 
 
2. Các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc và các doanh nghiệp du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh chủ động tăng cường chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền tới cán bộ công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng người dân, các tổ chức, hộ kinh doanh (đặc biệt các nhà hàng kinh doanh ăn uống, các khu vực tự phát buôn bán động vật hoang dã) nghiêm túc thực hiện các nội dung về:
 
- Chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học;
 
- Không mua, bán, tiêu thụ các loài  động vật hoang dã nguy cấp và các sản phẩm của chúng dưới mọi hình thức; 
 
- Không săn bắt, bẫy, mua, bán, sử dụng các loài chim hoang dã, đặc biệt các loài chim hoang dã di cư;
 
- Không vận chuyển, buôn bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại;
 
- Thông tin kịp thời tới các lực lượng thực thi pháp luật để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo tồn các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm và vận chuyển, buôn bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.  
 
Giám đốc Sở Du lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động tăng cường chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện.
Tập tin đính kèm:
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếDu lịch Khánh HòaCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh BìnhDu lịch Gia LaiSở VHTTDL Thanh Hóa
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 13.517.661
Đang truy cập 833