Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Thông báo tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy mùa nắng nóng năm 2024
Ngày cập nhật 06/05/2024

Ngày 03/5/2024, Giám đốc Sở Du lịch ban hành Thông báo số gởi các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và các Doanh nghiệp du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy mùa nắng nóng năm 2024.

 
Hiện nay, Thừa Thiên Huế đã bước sang mùa nắng nóng, hanh khô, kết hợp với nhu cầu sử dụng điện, sử dụng các nguyên vật liệu, chất, hàng dễ cháy, nổ để sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt ngày càng tăng cao, dẫn đến tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy mùa nắng nóng năm 2024, Giám đốc Sở Du lịch yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp trọng tâm sau:
1. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc rà soát, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nội dung được phân công, đảm bảo lộ trình, chỉ tiêu được giao tại Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 14/01/2023 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới, Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 13/3/2024 về công tác PCCC và CNCH năm 2024, Thông báo số 471/TB-UBND ngày 25/12/2023 về kết luận của đồng chí Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác PCCC và CNCH năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Công điện số 02/CĐ-UBND ngày  30/01/2024 về tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCC, Thông báo số 52/TB-UBND ngày 11/3/2024 về kết luận của đồng chí Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra công tác PCCC và triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và CNCH “Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024, Công văn số 2814/UBND-NC ngày 25/3/2024 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, các văn bản chỉ đạo của Giám đốc Sở Du lịch về phòng cháy, chữa cháy… theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.
2. Phòng Nghiệp vụ du lịch, Thanh tra Sở
a) Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham gia các Đoàn kiểm tra liên ngành, xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác PCCC và CNCH đối với các doanh nghiệp du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, báo cáo Ban Giám đốc việc xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy.
b) Tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC theo quy định khi đi thẩm định cấp sao hạng. Chủ động thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, liên đơn vị kiểm tra an toàn PCCC các doanh nghiệp du lịch dịch vụ có nguy hiểm về cháy, nổ và khắc phục các tồn tại, thiếu sót về PCCC trong phạm vi quản lý. 
3. Các tổ chức, doanh nghiệp du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh thường xuyên tổ chức tốt công tác tự kiểm tra an toàn PCCC; thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về PCCC; chấp hành nghiêm các kiến nghị và khắc phục dứt điểm các thiếu sót về PCCC đã được Đoàn Thanh tra, Đoàn kiểm tra chỉ ra (nếu có). Tăng cường công tác tổ chức tuyên truyền, huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC và CNCH cho cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động (100% người làm nhiệm vụ PCCC (Đội PCCC cơ sở) phải được tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật); tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo đúng quy định. Thường xuyên kiểm tra, khảo sát, rà soát các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kịp thời sửa chữa, bảo trì các thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH theo quy định.
4. Văn phòng Sở
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các tin/bài, phóng sự tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) và cảnh báo nguy cơ cháy, nổ. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền các kỹ năng về PCCC và CNCH phù hợp để người dân tham gia.
b) Tiến hành rà soát, xây dựng phương án xử lý các tình huống cháy, nổ lớn, phức tạp; phối hợp tổ chức diễn tập, thực tập để ứng phó kịp thời khi có vụ việc xảy ra. 
c) Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15/6/2024. Đơn vị nào để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thì Thủ trưởng đơn vị đó chịu trách nhiệm trước GĐ Sở và trước pháp luật. 
d) Theo dõi, đôn đốc thực hiện nội dung Thông báo này; tham mưu, tổ chức kiểm tra toàn diện việc triển khai thực hiện các chỉ đạo về công tác PCCC của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 
Yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại Sở Du lịch triển khai thực hiện nghiêm túc. Quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về Ban Giám đốc Sở (qua Văn phòng Sở) để tham mưu, chỉ đạo, giải quyết./.
Tập tin đính kèm:
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếDu lịch Khánh HòaCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh BìnhDu lịch Gia LaiSở VHTTDL Thanh Hóa
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 13.519.137
Đang truy cập 1.744