Tìm kiếm tin tức
Ban hành Quyết định công nhận hạng sao và dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
Ngày cập nhật 11/06/2018

Thực hiện Kế hoạch thẩm định, xếp hạng các cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2018

Trong tháng 4 năm 2018, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế đã tiến hành thẩm định, xếp hạng cho 3 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra thực tế, hầu hết các cơ sở đều chấp hành và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Các cơ sở lưu trú  du lịch đều duy trì đồng bộ cơ sở vật chất và đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ. Đối chiếu với quy định tại Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch, Sở Du lịch đã ban hành  Quyết định công nhận hạng 01 sao cho khách sạn Khánh Trang, hạng 02 sao cho khách sạn Hải Phương và công nhận dịch vụ vụ mua sắm “Đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch” đối với Chi nhánh tại tỉnh Thừa Thiên Huế - Công ty TNHH Vincom Retail.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.700.648
Đang truy cập 6.472