Tìm kiếm tin tức
Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 7 năm 2022
Ngày cập nhật 27/07/2022

Ngày 21 tháng 7 năm 2022, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 7 năm 2022.

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Chính thức
tháng 06
Uớc tháng 07 Luỹ kế
từ đầu năm
Ước tháng 07 so tháng trước (%) Ước tháng 07 so cùng kỳ năm trước (%) Ước 7 tháng so với cùng kỳ năm trước (%)
1. Khách du lịch Lượt       229,107         243,522   1,061,312        106.29      990.77        177.97
Trong đó, Khách quốc tế            18,549            19,613         49,487         105.74    1,334.22         307.35
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ1 Lượt       136,484         145,022      593,085        105.35      605.19        156.93
Trong đó, Khách quốc tế            15,800            16,113         41,159         101.98    1,106.66         295.09
3. Tổng thu từ du lịch1 Triệu       547,661         584,990   2,215,279        106.82   1,658.32        212.45

Ghi chú: 1 số liệu công bố của Cục Thống kê Thừa Thiên Huế

 

Ngô Thị Anh Thư
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.733.888
Đang truy cập 19.642