Tìm kiếm tin tức
Thông báo Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 giảm một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp hết hạn từ ngày 01/01/2024
Ngày cập nhật 01/01/2024

Kể từ ngày 01/01/2024, mức phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quay lại mức thu theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018.

Ngày 29 tháng 6 năm 2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 44/2023/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Theo đó, Thông tư này quy định phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT- BTC ngày 30/3/2018. Thời gian áp dụng: từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Sở Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch, có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023.

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2024, mức phí của 08 TTHC quy định tại Quyết định số 1806/QĐ-UBND hết hiệu lực và mức phí quay trở lại áp dụng theo Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 07/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa của Sở Du lịch, cụ thể:

TT

Tên TTHC

Mức thu

  1.  

Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
(2.001628)

3.000.000 đồng/giấy phép

  1.  

Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (2.001616)

1.500.000 đồng/giấy phép

  1.  

Thủ tục Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (2.001622)

2.000.000 đồng/giấy phép

  1.  

Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm (1.001440)

650.000 đồng/thẻ

  1.  

Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế (1.004628)

650.000 đồng/thẻ

  1.  

Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa (1.004623)

650.000 đồng/thẻ

  1.  

Thủ tục Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

(1.001432)

650.000 đồng/thẻ

  1.  

Thủ tục Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch (1.004614)

650.000 đồng/thẻ

Sở Du lịch kính thông báo đến hướng dẫn viên và Doanh nghiệp du lịch - dịch vụ trên địa bàn được biết và thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Lê Nữ Huyền Trân
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.700.648
Đang truy cập 5.622