Tìm kiếm tin tức
Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế kỳ 2019 - 2023
Ngày cập nhật 11/03/2024

Ngày 29/02/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 514/QĐ-UBND công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2019-2023.

 

Theo đó, qua rà soát, hiện tại, số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2019-2023 còn hiệu lực pháp luật là 721 văn bản (đính kèm danh mục).

Số văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023 là 369 văn bản (đính kèm danh mục).

Số văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023 là 72 văn bản (đính kèm danh mục).

Số văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023 là 139 văn bản (đính kèm danh mục).

Tất cả các danh mục văn bản quy phạm pháp luật nêu trên đã được hệ thống hóa và chia theo từng lĩnh vực cụ thể, thuận tiện cho việc theo dõi và thi hành pháp luật.

 

Tập tin đính kèm:
Lê Nữ Huyền Trân
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.700.648
Đang truy cập 5.860