Tìm kiếm tin tức
Công khai kết quả giải quyết TTHC Quý 1 năm 2024 của Sở Du lịch
Ngày cập nhật 15/04/2024

Sở Du lịch có 26/26 TTHC (chiếm tỷ lệ 100%) được đưa vào thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, hoạt động tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; trong đó có 18 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 08 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần. Việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, công dân tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh được thực hiện nghiêm túc và ngày càng đi vào nề nếp. Sở Du lịch công khai kết quả giải quyết TTHC trong Qúy I/2024 như sau: 

Tính từ ngày 15/12/2023 đến 15/3/2024: Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: số mới tiếp nhận trong kỳ: 167 (trực tuyến: 167; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 0); số từ kỳ trước chuyển qua: 0; Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 165; trong đó, giải quyết trước hạn: 52; đúng hạn: 112; trễ hạn: 01; Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 02; trong đó, trong hạn: 02, quá hạn: 0.

Việc giải quyết TTHC tại Sở Du lịch luôn được thực hiện nghiêm túc và đúng quy định của pháp luật. Với phương châm ‘‘thân thiện, đơn giản, đúng hẹn’’, Sở Du lịch đã giải quyết TTHC cho công dân/tổ chức đúng hạn và không để xảy ra trường hợp phản ánh, khiếu nại nào.

 

Lê Nữ Huyền Trân
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.733.888
Đang truy cập 19.250