Tìm kiếm tin tức
Thông báo trụ sở làm việc của các phường mới sau khi sắp xếp theo Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Ngày cập nhật 25/06/2021

Căn cứ Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021; 

UBND thành phố thông báo về trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các Hội, đoàn thể và Công an của các phường mới sau sắp xếp để quý cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các phường, xã và Nhân dân được biết và thuận tiện trong liên hệ công tác: 
 
1. Phường Gia Hội: 
Trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường: được đặt tại 138 Nguyễn Chí Thanh (trụ sở phường Phú Hiệp cũ).
Trụ sở làm việc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các Hội, Đoàn thể của phường: được đặt tại 08 Chùa Ông (trụ sở phường Phú Cát cũ).
Trụ sở làm việc của Công an phường: được đặt tại 93B Nguyễn Chí Thanh (trụ sở Công an phường Phú Hiệp cũ).
 
2. Phường Thuận Lộc:
Trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường: được đặt tại 124 Lê Thánh Tôn (trụ sở phường Thuận Lộc cũ).
Trụ sở làm việc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các Hội, Đoàn thể của phường: được đặt tại 56 Đào Duy Anh (trụ sở của phường Phú Bình cũ).
Trụ sở làm việc của Công an phường: được đặt tại 129 Lê Thánh Tôn (trụ sở Công an phường Thuận Lộc cũ).
 
3. Phường Đông Ba
Trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường: được đặt tại 51 Huỳnh Thúc Kháng (trụ sở phường Phú Hòa cũ).
Trụ sở làm việc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các Hội, Đoàn thể của phường: được đặt tại 22 Đặng Thái Thân (trụ sở của phường Thuận Thành cũ).
Trụ sở làm việc của Công an phường: được đặt tại 22A Đặng Thái Thân (trụ sở Công an phường Thuận Thành cũ).
 
4. Phường Tây Lộc
Trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường: được đặt tại 134 Lê Đại Hành (trụ sở phường Tây Lộc cũ).
Trụ sở làm việc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các Hội, Đoàn thể của phường: được đặt tại 26 La Sơn Phu Tử (trụ sở của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các Đoàn thể phường Tây Lộc cũ). 
Trụ sở làm việc của Công an phường: được đặt tại 499 Lê Duẩn (trụ sở Công an phường Phú Thuận cũ).
 
5. Phường Thuận Hòa
Trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường: được đặt tại 127 Nguyễn Trãi (trụ sở phường Thuận Hòa cũ).
Trụ sở làm việc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các Hội, Đoàn thể của phường: được đặt tại 248 Lê Duẩn (trụ sở của phường Phú Thuận cũ).
Trụ sở làm việc của Công an phường: được đặt tại 93 Yết Kiêu (trụ sở Công an phường Thuận Hòa cũ).
 
UBND thành phố Huế trân trọng thông báo
 
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 13.620.073
Đang truy cập 4.284