Tìm kiếm tin tức
Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 8 năm 2021
Ngày cập nhật 19/08/2021

Ngày 18 tháng 8 năm 2021, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 8 năm 2021.

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Chính thức
tháng 07
Uớc tháng 08 Luỹ kế
từ đầu năm
Ước tháng 08 so tháng trước (%) Ước tháng 08 so cùng kỳ năm trước (%) Ước 8 tháng so với cùng kỳ năm trước (%)
1. Khách du lịch Lượt         24,362           20,111      616,229          82.55          9.79          46.54
Trong đó, Khách quốc tế              1,466              1,396         17,493           95.23         26.53             3.21
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ1 Lượt         23,963           20,111      398,034          83.93        30.32          53.49
Trong đó, Khách quốc tế              1,456              1,396         15,344           95.88         39.08             6.14
3. Tổng thu từ du lịch1 Triệu         35,574           29,541   1,072,584          83.04          6.26          34.53

Ghi chú: 1 số liệu công bố của Cục Thống kê Thừa Thiên Huế 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.733.888
Đang truy cập 19.575