Tìm kiếm tin tức
Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 9 năm 2021
Ngày cập nhật 21/09/2021

Ngày 21 tháng 9 năm 2021, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 9 năm 2021.

 

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Chính thức
tháng 08
Uớc tháng 09 Luỹ kế
từ đầu năm
Ước tháng 09 so tháng trước (%) Ước tháng 09 so cùng kỳ năm trước (%) Ước 9 tháng so với cùng kỳ năm trước (%)
1. Khách du lịch Lượt         19,501           17,696      633,315          90.74        24.73          43.59
Trong đó, Khách quốc tế              1,375              1,324         18,796           96.29         45.28             3.41
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ1 Lượt         19,501           17,696      415,117          90.74        25.05          50.95
Trong đó, Khách quốc tế              1,375              1,324         16,647           96.29         46.07             6.58
3. Tổng thu từ du lịch1 Triệu         28,641           25,770   1,097,454          89.98        18.03          30.69

Ghi chú: 1 số liệu công bố của Cục Thống kê Thừa Thiên Huế 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.733.888
Đang truy cập 19.519