Tìm kiếm tin tức
Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 6 năm 2023
Ngày cập nhật 21/06/2023

Ngày 21 tháng 6 năm 2023, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 6 năm 2023

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Chính thức
tháng 05
Uớc tháng 06 Luỹ kế
từ đầu năm
Ước tháng 06 so tháng trước (%) Ước tháng 06 so cùng kỳ năm trước (%) Ước 6 tháng so với cùng kỳ năm trước (%)
1. Khách du lịch Lượt       301,054         284,460   1,564,449          94.49      155.66        202.80
Trong đó, Khách quốc tế            88,678            77,639       575,767           87.55       772.53       2,693.65
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ1 Lượt       142,248         150,960      819,532        106.12      110.61        171.43
Trong đó, Khách quốc tế            39,184            40,139       272,634         102.44       254.04       1,088.53
3. Tổng thu từ du lịch Triệu       686,372         669,642   3,608,958          97.56      138.61        230.49

Ghi chú: 1số liệu công bố của Cục Thống kê Thừa Thiên Huế 

 

Ngô Thị Anh Thư
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.733.888
Đang truy cập 19.585