Tìm kiếm tin tức
Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 8 năm 2023
Ngày cập nhật 25/09/2023

Ngày 22 tháng 8 năm 2023, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 8 năm 2023

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Chính thức
tháng 07
Uớc tháng 08 Luỹ kế
từ đầu năm
Ước tháng 08 so tháng trước (%) Ước tháng 08 so cùng kỳ năm trước (%) Ước 8 tháng so với cùng kỳ năm trước (%)
1. Khách du lịch Lượt       283,737         272,125   2,126,704          95.91      112.00        158.71
Trong đó, Khách quốc tế            56,538            60,911       672,300         107.73       265.69         878.39
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ1 Lượt       170,223         173,125   1,156,442        101.36      127.82        160.24
Trong đó, Khách quốc tế            41,597            42,911       347,462         103.16       274.05         599.53
3. Tổng thu từ du lịch1 Triệu       518,646         504,697   4,606,377          97.31        85.39        161.21

Ghi chú: 1số liệu công bố của Cục Thống kê Thừa Thiên Huế 

Ngô Thị Anh Thư
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.700.648
Đang truy cập 5.542