Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Điều chỉnh mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa
Ngày cập nhật 01/11/2021

- Điều chỉnh mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng;

- Điều chỉnh mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế: 

+ Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng;

+ Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng;

+ Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng.

Thời gian áp dụng từ ngày 28/10/2021 đến hết ngày 31/12/2023.

Thực hiện Nghị định số 94/2021/NĐ-CP, ngày 28/10/2021 sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành. Theo đó, Thông tư này quy định “Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là 20.000.000 đồng” thay cho mức cũ là 100.000.000 đồng. Thời gian áp dụng từ ngày 28/10/2021 đến hết ngày 31/12/2023.

Căn cứ Nghị định số 94/2021/NĐ-CP, ngày 28/10/2021 của Chính phủ, Sở Du lịch đã tiến hành rà soát điều kiện thực hiện của 03 thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực Lữ hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch liên quan đến giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa bao gồm:

1. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (2.001628);

2. Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (2.001622);

3. Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (2.001616);

Cụ thể: Thay đổi điều kiện thực hiện TTHC của 3 TTHC trên từ “Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhanh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam: 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng” thành “Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhanh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam: 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng”.

Thời hạn áp dụng mức ký quỹ nêu trên có hiệu lực từ ngày 28/10/2021 đến hết ngày 31/12/2023. Từ ngày 01/01/2024, doanh nghiệp ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại Nghị định số 94/2021/NĐ-CP phải đổi Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo mức quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đổi.

 

Tập tin đính kèm:
Lê Nữ Huyền Trân
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếDu lịch Khánh HòaCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh BìnhDu lịch Gia LaiSở VHTTDL Thanh Hóa
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.252.797
Đang truy cập 5.561