Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 04/03/2022

Sở Du lịch đã ban hành Quyết định số 300/QĐ-SDL, ngày 27/12/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 của đơn vị. Nội dung của Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 tập trung vào 07 nội dung chính bao gồm: Cải cách thể chế, Cải cách thủ tục hành chính, Cải cách tổ chức bộ máy, Cải cach chế độ công vụ, Cải cách tài chính công, Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử chính quyền số và Tổ chức chỉ đạo điều hành.

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 của Sở Du lịch đặt ra 05 mục tiêu và 02 yêu cầu. Cụ thể:

1. Mục tiêu 

- Đẩy mạnh công tác CCHC, trọng tâm là tiếp tục đổi mới sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

- Đưa CCHC là nhiệm vụ thường xuyên của Sở Du lịch, góp phần hoàn thành các Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022;

- Giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt đạo đức công vụ và văn hóa công sở, tăng cường ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ hướng tới nền hành chính kiểu mẫu;

- Chuyển biến mạnh mẽ hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất và hội nhập nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn;

- Phấn đấu Chỉ số CCHC (PAR Index) của Sở nằm trong nhóm 10 Sở, ban, ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế

2. Yêu cầu

- Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC;

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số gắn liền với việc duy trì áp dụng có hiệu lực, hiệu quả hệ thống Quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong CCHC.

Nội dung cụ thể của 07 nhiệm vụ cải cách hành chính được thể hiện đầy đủ trong file đính kèm./.

 

Lê Nữ Huyền Trân
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếDu lịch Khánh HòaCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh BìnhDu lịch Gia LaiSở VHTTDL Thanh Hóa
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.790.824
Đang truy cập 23.725