Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH DU LỊCH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2021-2025
Ngày cập nhật 01/07/2021

Ngày 8/6/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND về chuyển đổi số ngành du lịch.

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số ngành du lịch góp phần thúc đẩy ngành du lịch Thừa Thiên Huế tăng trưởng và phát triển bền vững trên tinh thần: “Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao. Tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á (Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, định hướng đến 2045).

2. Mục tiêu cụ thể

a) Chuyển đổi số ngành hướng đến hoàn thiện chính quyền điện tử và xây dựng Chính quyền số

- 100% hoạt động quản lý nhà nước của ngành sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số, liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã và liên thông với Quốc gia trong các hoạt động quản lý nhà nước (Ngoại trừ các văn bản Mật theo quy định).

- 100% dịch vụ công đủ điều kiện công bố mức độ 4.

- 100% quy trình xử lý dịch vụ hành chính được thực hiện bằng quy trình số.

- 50% dữ liệu chuyên ngành qua hệ thống số hóa dùng chung của tỉnh và được số hóa quy trình khai thác.

- Triển khai hệ thống phòng họp số (gồm ứng dụng họp thông minh và giải pháp họp trực tuyến).

- Triển khai số hóa “Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành du lịch”, “Hệ thống chỉ tiêu kinh tế xã hội” (Địa phương) trên nền tảng dữ liệu lớn của tỉnh. Triển khai hệ thống báo cáo số tích hợp vào hệ thống báo cáo số của tỉnh.

- Triển khai xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành du lịch (cơ sở lưu trú, hướng dẫn viên, doanh nghiệp lữ hành và vận chuyển), bảo đảm cung cấp, chia sẻ dữ liệu cho thực hiện dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp, làm nền tảng phát triển Chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh. Kết nối liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch từ Trung ương đến địa phương và doanh nghiệp du lịch.

- 100% ý kiến chỉ đạo được theo dõi và xử lý trên mạng.

- 100% đơn thư phản ảnh và kiến nghị đủ điều kiện xử lý, giải quyết được cập nhật trong phần mềm quản lý tiếp dân và đơn thư phản ảnh và kiến nghị.

- 100% việc đăng ký lịch họp và phát hành giấy mời trên phần mềm Đăng ký và phát hành giấy mời qua mạng của UBND tỉnh.

- 100% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống báo cáo số của tỉnh, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành.

- 100% doanh nghiệp du lịch dịch vụ đăng ký khách lưu trú trên phần mềm Quản lý lưu trú của tỉnh.

- 70% các Doanh nghiệp du lịch dịch vụ triển khai thanh toán không dùng tiền mặt.

- 70% Doanh nghiệp du lịch dịch vụ trên địa bàn chuyển đổi số thành công.

- Duy trì Cổng thông tin du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế visithue.vn, các trang mạng xã hội của Sở, như fanpage Facebook, TikTok, Twister, Instagram, Zalo OA, Youtube.

b) Chuyển đổi số ngành hướng đến xây dựng Xã hội số

- 100% cán bộ công chức, viên chức (Ngành, Địa phương bao gồm cả đơn vị trực thuộc) cài Hue-S và triển khai các hoạt động công vụ trên nền tảng Hue-S.

- 100% các vấn đề của ngành, địa phương được thông báo, tuyên truyền qua trang Thông tin điện tử của Sở.

- 100% phản ánh hiện trường, góp ý của người dân liên quan đến ngành du lịch được xử lý đảm bảo đúng điều kiện.

- Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về thu nhận, tạo lập, quản lý tài nguyên số về du lịch, phục vụ cho phát triển kinh tế số.

- Cung cấp và triển khai dịch vụ dữ liệu, thông tin về du lịch cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng cho phát triển kinh tế số, dịch vụ nội dung số.

- Xây dựng các giải pháp về du lịch cho mọi khách du lịch từ khi đặt chân đến và rời đi khỏi tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Xây dựng các hệ thống giám sát an ninh, an toàn thông minh từ xa, trung tâm thông tin và điều hành du lịch tại tất cả các điểm đến du lịch, đảm bảo hỗ trợ khách du lịch 24/7 trong mọi trường hợp cần sự trợ giúp, khẩn cấp;

c) Chuyển đổi số ngành hướng đến phát triển Kinh tế số

- 100% cán bộ, công chức, viên chức Sở Du lịch và đơn vị trực thuộc sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

- 50% Doanh nghiệp du lịch dịch vụ tham gia cung cấp dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt hoặc có áp dụng giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt trên Hue-S.

- Thúc đẩy các thành phần kinh tế có cung cấp dịch vụ sản phẩm hàng hóa tham gia vào sàn thương mại điện tử.

d) Mục tiêu phát triển an toàn thông tin

- Triển khai các văn bản quản lý về an toàn thông tin, nghiên cứu triển khai các ứng dụng an toàn thông tin để đưa vào khai thác vận hành nhằm tăng cường năng lực thực hiện công tác đảm bảo an toàn thông tin có chất lượng cao.

- Phối hợp với Trung tâm CNTT - Bộ VHTTDL, Sở thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan trong việc tăng cường tập trung vào khả năng phát hiện, cảnh báo sớm các nguy cơ mất an toàn thông tin, thích ứng linh hoạt, giảm thiểu rủi ro và giảm nhẹ hậu quả của các cuộc tấn công, nâng cao năng lực mạng lưới điều phối ứng cứu sự cố về an toàn thông tin, nhanh chóng khôi phục trở lại trạng thái bình thường của hệ thống khi xảy ra sự cố.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, huấn luyện, phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin.

- Triển khai tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức về vai trò và tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn thông tin.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Trên cơ sở những nhiệm vụ cần thực hiện để đạt được các mục tiêu đã đề ra, cần bảo đảm khai thác triệt để hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu lớn, đồng thời bảo đảm sự kết nối giữa các hệ thống thông tin, bảo đảm tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử, triển khai bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp. Cụ thể, Kế hoạch bao gồm những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Chuyển đổi số ngành hướng đến hoàn thiện chính quyền điện tử và xây dựng Chính quyền số

a) Chuyển đổi nhận thức

- Chuyển đổi số thực hiện trên phương châm “4 không 1 có”.

- Tập huấn kiến thức cơ bản về chuyển đổi số và nâng cao kiến thức, nghiệp vụ quản lý nhà nước trên nền tảng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành Du lịch.

- Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm về chuyển đổi số trong ngành du lịch nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Hợp tác, thăm quan, học tập, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, công nghệ, mô hình triển khai chuyển đổi số ngành du lịch trong nước và quốc tế.

- Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về kế hoạch và kết quả thực hiện chuyển đổi số của ngành trên Trang thông tin điện tử của Sở.

- Biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong chuyển đổi số ngành du lịch.

- Khuyến khích, thúc đẩy các doanh nghiệp du lịch dịch vụ và các đơn vị nghiên cứu khoa học nghiên cứu, xây dựng, triển khai các ứng dụng du lịch thông minh.

- Tổ chức đào tạo kỹ năng trình bày và kỹ năng quảng bá du lịch trực tuyến, quảng bá du lịch trên nền tảng số cho các khu điểm du lịch, các doanh nghiệp du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

b) Kiến tạo thể chế

Tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy định đảm bảo điều kiện cho công cuộc chuyển đổi số, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức chi trả trong lĩnh vực CNTT ngành du lịch, trong đó cần chú trọng các nội dung sau:

- Trên cơ sở kiến trúc chính phủ điện tử phiên bản 2.0 của tỉnh Thừa Thiên Huế, xây dựng quy hoạch và phát triển CNTT của ngành Văn hóa và Du lịch.

- Triển khai thử nghiệm các sản phẩm, ứng dụng du lịch số mới; phát triển các nền tảng số, dịch vụ nội dung số về văn hóa, du lịch.

- Ban hành quy định về quản lý, thu thập dữ liệu du lịch; Cơ chế khai thác, chia sẻ dữ liệu du lịch qua mô hình số.

- Xây dựng, ban hành các quy chuẩn, quy định về kết nối, liên thông dữ liệu giữa các phần mềm trong ngành Du lịch dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh; bảo đảm tính riêng tư của thông tin du lịch trên môi trường mạng.

- Hướng dẫn các công nghệ số áp dụng trong du lịch.

- Triển khai các hướng dẫn, quy định về xác thực điện tử trong ngành du lịch.

c) Phát triển hạ tầng số

- Triển khai hạ tầng phục vụ kết nối mạng lưới thiết bị IoT, tích hợp cảm biến và ứng dụng công nghệ số, bao gồm cả các thiết bị IoT của doanh nghiệp để thiết lập nền tảng số thu nhận dữ liệu, thông tin du lịch toàn tỉnh.

- Tái cấu trúc, tập trung hóa hạ tầng số, kết nối, cung cấp cơ sở hạ tầng, nền tảng, dịch vụ dùng chung, ứng dụng dưới dạng dịch vụ của hệ thống, hạn chế tối đa hạ tầng số dùng riêng tại các đơn vị.

- Phát triển, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật tại các đơn vị như Văn phòng Sở Du lịch, Trung tâm TTXTDL, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, đảm bảo triển khai chuyển đổi số.

- Triển khai Trung tâm điều hành Du lịch thông minh tại Trung tâm TTXTDL.

- Đầu tư hệ thống giao ban trực tuyến.

- Đầu tư hệ thống chương trình diệt virus tập trung.

- Triển khai kêu gọi xã hội hóa hệ thống wifi phủ tại các di tích, các khu điểm du lịch.

d) Phát triển dữ liệu

- Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành về văn hóa, du lịch trên cơ sở kiến trúc, tiêu chuẩn, quy chuẩn, dịch vụ chia sẻ dữ liệu thống nhất, bảo đảm nền tảng về dữ liệu là hạ tầng quan trọng, cốt yếu cho chuyển đổi số ngành du lịch: các cơ sở lưu trú, công ty lữ hành và đơn vị vận chuyển, Hướng dẫn viên, các điểm di tích lịch sử văn hóa… Ứng dụng các công nghệ dữ liệu lớn trong việc xây dựng, lưu trữ dữ liệu du lịch. Số hóa các dữ liệu về tài nguyên du lịch để phục vụ công tác quy hoạch, kêu gọi đầu tư.

- Phát triển nền tảng tích hợp dữ liệu du lịch quốc gia, kết nối giữa các Cơ sở dữ liệu quốc gia về du lịch, các hệ thống du lịch chuyên ngành, thống kê du lịch.

- Xây dựng phát triển nền tảng dữ liệu du lịch mở, thu thập dữ liệu du lịch từ tất cả các nguồn như người dân, khách du lịch, doanh nghiệp du lịch dịch vụ, mạng xã hội, hướng tới hình thành hệ sinh thái dữ liệu mở trong du lịch và mạng thông tin du lịch quốc gia.

- Đẩy mạnh phát triển, nâng cấp các hệ thống thông tin du lịch trên các nền tảng số mới nhất về truyền thông xã hội, cung cấp thông tin và dịch vụ hành chính công một cách đơn giản, thuận tiện trên di động, phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo/thực tế tăng cường để thực hiện chuyển đổi số toàn diện các mặt công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước và cung cấp trải nghiệm tốt nhất, thân thiện nhất cho người dùng, các hệ thống triển khai bao gồm:

+ Hoàn thành số hóa dữ liệu di sản, VR360, các sản phẩm thực tế ảo, du lịch thông minh tại Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh và các điểm di tích, các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh; số hóa các lễ hội, sự kiện, festival để khai thác dịch vụ và quảng bá.

+ Phát triển Trung tâm điều hành du lịch thông minh tại Trung tâm TTXTDL - Sở Du lịch.

+ Triển khai, hoàn thiện các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành điện tử, hạn chế việc sử dụng giấy tờ, ứng dụng phát triển giao dịch điện tử, xác thực điện tử, văn phòng điện tử tại Sở Du lịch.

+ Tiếp tục hoàn thành triển khai các dịch vụ công mức độ 4, thực hiện chuyển đổi số qua các bước DVC trực tuyến.

+ Liên thông các hệ thống thông tin của quốc gia về Du lịch bao gồm: hệ thống thông tin về hướng dẫn viên, hệ thống thông tin về cơ sở lưu trú, hệ thống thông tin về các đơn vị lữ hành và vận chuyển của tỉnh Thừa Thiên Huế .

đ) Xây dựng nền tảng số

- Xây dựng, triển khai nền tảng tích hợp dữ liệu du lịch. Liên thông, tích hợp, kết nối các hệ thống dữ liệu như dữ liệu không gian đô thị, đất đai, môi trường, tài nguyên nước... với hệ thống dữ liệu văn hóa, du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị thông minh.

- Phát triển nền tảng tích hợp, kết nối dữ liệu văn hóa, du lịch với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương nhằm chia sẻ dữ liệu, thông tin cho khai thác, sử dụng.

- Phát triển các nền tảng ứng dụng, di động cung cấp các dịch vụ, xử lý, tư vấn, khai thác dữ liệu thông tin về văn hóa, du lịch.

- Phát triển các công cụ trực tuyến phục vụ tìm kiếm, chia sẻ thông tin, đặt dịch vụ, thanh toán điện tử; thiết kế các mô hình du lịch ảo thông qua ứng dụng công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường giúp du khách có những trải nghiệm mới lạ, độc đáo.

- Rà soát đăng ký cấp phát chữ ký số cho 100% cán bộ, công chức, viên chức và cấp phát chữ ký số qua sim di động cho 100% cán bộ lãnh đạo cấp Phòng trở lên của Sở. Triển khai hệ thống chữ ký số, chữ ký điện tử trong toàn ngành.

- Ban hành quy chế để đảm bảo 100% văn bản quản lý nhà nước của Sở thực hiện qua môi trường mạng, trong đó 100% các văn bản ban hành có áp dụng chữ ký số. Đối với các trường hợp đã được cấp chữ ký số thì tham gia ký số vào quy trình ban hành văn bản theo quy định.

- Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 4 đạt 100%.

- Rà soát, hoàn thiện và ban hành quy định triển khai quy trình số trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

- Ban hành quy định và xây dựng phòng họp số.

- Phát triển các nền tảng số về sàn thương mại điện tử trong Du lịch.

- Triển khai vé điện tử và hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt.

- Căn cứ vào Quyết định của Bộ, Ngành, Trung ương về ban hành “Hệ thống thống kê”, rà soát lại các hệ thống thông tin do các ngành đã triển khai để kế thừa dữ liệu. Đối với các số liệu chưa có từ các hệ thống thông tin chuyên ngành thì xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành.

- Số hóa, chuyển đổi số quy trình cập nhật số liệu quản lý chỉ tiêu kinh tế xã hội trên để hình thành báo cáo số. Xây dựng quy định, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông để lập lộ trình triển khai phù hợp.

- Ban hành bộ tiêu chí sử dụng dữ liệu về kết quả triển khai quy trình số hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc, dịch vụ công trực tuyến, phản ánh hiện trường, công tác cập nhật báo cáo số để làm tiêu chí quan trọng đánh giá xếp loại công chức, viên chức cuối năm.

e) Bảo đảm an toàn, an ninh mạng

- Xây dựng, triển khai các hệ thống kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin phục vụ phát triển Chính phủ điện tử.

- Ưu tiên nguồn lực bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin quan trọng, bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng đạt tối thiểu 10% trong tổng kinh phí ứng dụng CNTT.

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin định kỳ cho các hệ thống thông tin, CSDL. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, diễn tập bảo đảm an toàn thông tin mạng.

- Các doanh nghiệp du lịch dịch vụ trên địa bàn triển khai đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống thông tin của đơn vị theo đúng cấp độ an toàn thông tin của hệ thống thông tin.

- Phối hợp triển khai hệ thống chữ ký số trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Sở Du lịch (bao gồm việc đăng ký và xác thực trên thiết bị di động).

2. Chuyển đổi số ngành hướng đến xây dựng Xã hội số

a) Xây dựng các giải pháp truyền thông kết hợp với các giải pháp huy động nguồn lực hỗ trợ để thực hiện mục tiêu.

b) Các giải pháp Tổ chức giám sát, đánh giá và có phương án đảm bảo tất cả các phản ánh hiện trường, góp ý của người dân đều được xử lý theo đúng quy định.

c) Phát triển, vận hành các hệ thống thông tin nội bộ, chuyên ngành sử dụng công nghệ thông minh phân tích, xử lý, hiển thị thông tin, dữ liệu trên các nền tảng số phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị trong ngành và cung cấp dịch vụ thuận tiện, an toàn, nhanh chóng cho người dân và doanh nghiệp.

d) Khuyến khích các doanh nghiệp phát triển các ứng dụng du lịch trên các thiết bị di động để người dân có thể dễ dàng khám phá nền văn hóa, tiếp cận các dịch vụ du lịch Thừa Thiên Huế ở mọi lúc, mọi nơi.

đ) Xây dựng các sản phẩm du lịch thông minh, quản lý thông minh và quảng bá thông minh, gồm có:

+ Áp dụng vé điện tử ở các di tích, chương trình văn hóa, bảo tàng, sự kiện, phương tiện giao thông vận tải, doanh nghiệp dịch vụ du lịch;

+ Thử nghiệm các sản phẩm du lịch số mới (thực tế ảo, nhạc nước, 3D mapping, trình diễn ánh sáng điện tử…);

+ Hoàn thiện hệ thống ki ốt thông tin tự động ở các tuyến đường, khu phố đông khách du lịch;

+ Xây dựng bảo tàng số và các không gian trải nghiệm sản phẩm số trong du lịch;

+ Phát triển mạnh hệ thống quảng bá trực tuyến, chú trọng quảng bá qua mạng xã hội. Tập trung các chiến dịch quảng bá/ quảng cáo qua các kênh của hệ thống Visit Hue như: Fanpage, Tiktok, Zalo OA, Youtube, Instagram, Twister…;

+ Ứng dụng các công nghệ phân tích để phân tích số liệu về hoạt động du lịch kịp thời, chính xác, giúp dự báo về thị trường khách, từ đó có các chính sách quản lý, xúc tiến, quảng bá du lịch phù hợp;

+ Hoàn thiện gian hàng quảng bá ảo của tỉnh Thừa Thiên Huế, chia sẻ không gian với Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp dịch vụ du lịch… Kết nối gian hàng với các forum quảng bá thực tế ảo của thế giới.

3. Chuyển đổi số ngành hướng đến phát triển Kinh tế số

a) Cung cấp dữ liệu, thông tin chia sẻ, dữ liệu mở, hệ sinh thái nội dung số về văn hóa, du lịch cho xã hội.

b) Các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, du lịch tăng cường triển khai ứng dụng các công nghệ số trong sản xuất, quản trị, cung cấp các dịch vụ trực tuyến cho khách hàng.

c) Tạo điều kiện, thúc đẩy các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư, tài trợ, tăng cường nghiên cứu các công nghệ số, phát triển các nền tảng số, hoạt động dữ liệu số, tạo ra các dịch vụ nội dung số về văn hóa, du lịch phục vụ xã hội, phát triển nền kinh tế số.

d) Triển khai phối hợp đào tạo cán bộ chuyển đổi số về các công nghệ số áp dụng trong du lịch gồm các tiêu chuẩn CNTT du lịch, các công nghệ số về dữ liệu lớn, di động, trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực du lịch, làm nòng cốt trong chuyển đối số Du lịch.

4. Nguồn lực đảm bảo triển khai.

a) Đẩy mạnh chủ động triển khai và tham gia các chương trình nâng cao về nhận thức chuyển đổi số.

b) Lập danh mục số hóa, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp làm căn cứ xin kinh phí hàng năm để triển khai.

c) Lập danh mục dự án chuyển đổi số ngành du lịch thống nhất với Sở Thông tin và Truyền thông để đưa xin chủ trương đưa vào đầu tư trung hạn.

d) Triển khai hệ thống đảm bảo an toàn thông tin dùng chung của tỉnh.

đ) Đăng ký danh sách và cử cán bộ tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ của Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1.Từ ngân sách nhà nước bao gồm chi thường xuyên, chi sự nghiệp và chi đầu tư phát triển của Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và các sở, ban, ngành liên quan. Kinh phí tự cân đối và huy động hợp pháp khác của các đơn vị sự nghiệp Du lịch.

2. Từ các dự án, thực hiện theo hình thức hợp tác công tư, tài trợ, giao nhiệm vụ, hình thức đặt hàng tùy theo từng nhiệm vụ cụ thể.

3. Nguồn xã hội hóa.

4. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế

Chỉ đạo công tác chuyển đổi số ngành Du lịch giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030.

2. Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giao thông vận tải, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

a) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giao thông vận tải, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế xây dựng kế hoạch chuyển đổi số hàng năm của đơn vị trình Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét, phê duyệt.

b) Tham mưu, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thực hiện chuyển đổi số trong ngành. Làm đầu mối tổ chức việc đánh giá thực hiện chuyển đổi số hàng năm tại các đơn vị trong ngành.

c) Chủ trì, xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch.

d) Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở tài chính nghiên cứu, xây dựng cơ chế chi trả chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng tải và phát sóng trên các trang mạng xã hội phục vụ quảng bá du lịch.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Phối hợp, hỗ trợ việc triển khai của nội dung trong Kế hoạch.

b) Đưa nội dung của ngành Du lịch vào trong Đề án tổng thể chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 định hướng 2030, trình phê duyệt triển khai cho giai đoạn.

c) Tăng cường tuyên truyền các nội dung và kết quả triển khai Chương trình chuyển đổi số của tỉnh, của các ngành.

4. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Trên cơ sở đề xuất dự toán kinh phí thực hiện các nội dung thuộc Kế hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí nguồn kinh phí để thực hiện theo quy định.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Du lịch đẩy mạnh các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

5. Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp thực hiện kế hoạch thuộc lĩnh vực quản lý.

 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếDu lịch Khánh HòaCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh BìnhDu lịch Gia LaiSở VHTTDL Thanh Hóa
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 13.564.961
Đang truy cập 5.795