Tìm kiếm tin tức
Công bố kết luận thanh tra Cty TNHH DL StopandGoCafé
Ngày cập nhật 11/06/2018

Thực hiện Quyết định số 260/QĐ-SDl ngày 06/12/2017 của Giám đốc Sở Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2018. Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Du lịch, ngày 04/4/2018 Giám đốc Sở Du lịch đã ban hành Quyết định số 50/QĐ-SDL về việc tổ chức thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh lữ hành, sử dụng hướng dẫn viên và vận chuyển tại Công ty TNHH DL StopAndGo Café.

 

Ngày 15/5/2018 Giám đốc Sở Du lịch ban hành Kết luận thanh tra số 466/KL-TTr về Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn viên và vận chuyển đối với Công ty TNHH DL StopAndGo Café trong 02 niên độ  (2016-2017).

Căn cứ Điều 39, Luật Thanh tra số 56/2010/QH12, ngày 15 tháng 11 năm 2010 quy định về công khai Kết luận thanh tra.

Chánh Thanh tra Sở công bố Kết luận thanh tra như sau:

(Toàn văn Kết luận Thanh tra số 466/KL-TTr ngày 15/5/2018 đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
Đoàn Minh Trí
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 13.917.928
Đang truy cập 10.100