Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức
Tài liệu tập huấn Báo cáo thống kê du lịch
Ngày cập nhật 14/03/2019

Tài liệu đào tạo Tập huấn thống kê du lịch theo Thông tư 26/2017/TT-BVHTTDL.

Tài liệu bao gồm: 

1. Thông tư 26/2017/TT-BVHTTDL

2. Nghị định 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

3. Slide trình bày

4. Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm.

Chi tiết các tài liệu tải ở cuối bản tin.

Tập tin đính kèm:
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Xem tin theo ngày  

 

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.993.717
Truy cập hiện tại 4.446