Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức
Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Đề nghị góp ý Dự thảo Quy chế tạm thời về quản lý hoạt động, tổ chức và khai thác kinh doanh du lịch mạo hiểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 09/05/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 20/05/2017
Xem góp ý
2Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 24/10/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 02/11/2017
Xem góp ý
3Kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch đến 2020
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 17/11/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/11/2017
Xem góp ý
4Lấy ý kiến góp ý Kế hoạch chương trình du lịch trọng điểm năm 2018
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 21/11/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 24/11/2017
Xem góp ý
5Lấy ý kiến Dự thảo Chương trình trọng điểm phát triển du lịch 2018
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/12/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 09/12/2017
Xem góp ý
6Tham gia góp ý dự thảo Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 14/09/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 22/09/2018
Xem góp ý
7Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06 của B VHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 12/06/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 12/08/2019
Xem góp ý
8Dự thảo Quy chế phối hợp quảng bá du lịch thông qua các tác phẩm mỹ thuật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 03/09/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 20/09/2019
Xem góp ý
9Góp ý Dự thảo Quy chế phối hợp quảng bá du lịch thông qua lĩnh vực mỹ thuật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế lần 2
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 14/10/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 31/10/2019
Xem góp ý
10Góp ý dự thảo bộ TTHC chuẩn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 17/10/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 31/10/2019
Xem góp ý
11Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai chương trình trọng điểm phát triển du lịch - dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 06/11/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 12/11/2020
Xem góp ý
12Lấy ý kiến góp ý đối với 02 dự thảo Thông tư thống kê lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 09/11/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 20/11/2020
Xem góp ý
13Lấy ý kiến Dự thảo Chương trình trọng điểm phát triển văn hóa, du lịch – dịch vụ giai đoạn 2021 – 2025
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 03/02/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 09/02/2021
Xem góp ý
14Lấy ý kiến góp ý đề cương Đề án phát triển du lịch Thừa Thiên Huế thành ngành kinh tế mũi nhọn
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 29/01/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 05/02/2021
Xem góp ý

 

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.432.667
Truy cập hiện tại 524