Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

dự thảo xin ý kiến
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Đề nghị góp ý Dự thảo Quy chế tạm thời về quản lý hoạt động, tổ chức và khai thác kinh doanh du lịch mạo hiểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 09/05/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 20/05/2017
Xem góp ý
2Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 24/10/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 02/11/2017
Xem góp ý
3Kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch đến 2020
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 17/11/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/11/2017
Xem góp ý
4Lấy ý kiến góp ý Kế hoạch chương trình du lịch trọng điểm năm 2018
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 21/11/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 24/11/2017
Xem góp ý
5Lấy ý kiến Dự thảo Chương trình trọng điểm phát triển du lịch 2018
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/12/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 09/12/2017
Xem góp ý
6Tham gia góp ý dự thảo Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 14/09/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 22/09/2018
Xem góp ý
7Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06 của B VHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 12/06/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 12/08/2019
Xem góp ý
8Dự thảo Quy chế phối hợp quảng bá du lịch thông qua các tác phẩm mỹ thuật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 03/09/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 20/09/2019
Xem góp ý
9Góp ý Dự thảo Quy chế phối hợp quảng bá du lịch thông qua lĩnh vực mỹ thuật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế lần 2
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 14/10/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 31/10/2019
Xem góp ý
10Góp ý dự thảo bộ TTHC chuẩn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 17/10/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 31/10/2019
Xem góp ý
11Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai chương trình trọng điểm phát triển du lịch - dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 06/11/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 12/11/2020
Xem góp ý
12Lấy ý kiến góp ý đối với 02 dự thảo Thông tư thống kê lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 09/11/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 20/11/2020
Xem góp ý
13Lấy ý kiến Dự thảo Chương trình trọng điểm phát triển văn hóa, du lịch – dịch vụ giai đoạn 2021 – 2025
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 03/02/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 09/02/2021
Xem góp ý
14Lấy ý kiến góp ý đề cương Đề án phát triển du lịch Thừa Thiên Huế thành ngành kinh tế mũi nhọn
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 29/01/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 05/02/2021
Xem góp ý
15Lấy ý kiến dự thảo Đề án phát triển du lịch Thừa Thiên Huế thành ngành kinh tế mũi nhọn
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 15/03/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 22/03/2021
Xem góp ý
16Lấy ý kiến dự thảo Hướng dẫn cách thức hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 (lần 2)
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 17/03/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 23/03/2021
Xem góp ý
17Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 24/06/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 15/07/2021
Xem góp ý
18Lấy ý kiến dự thảo Nghị định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 28/07/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/08/2021
Xem góp ý
19Góp ý dự thảo Thông tư Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức KT-KT cung cấp d/vụ b/vệ, tôn tạo, phát triển giá trị tài nguyên du lịch
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 06/11/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến 11/11/2023
Xem góp ý
20lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ một số VBQPPL do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/06/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/06/2023
Xem góp ý
Số dòng trên 1 trang 
Trang:[1]2

 

 

Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếDu lịch Khánh HòaCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh BìnhDu lịch Gia LaiSở VHTTDL Thanh Hóa
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 13.566.354
Đang truy cập 1.643